Tender description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych łącznie 13 części.
1. Stentgrafty do aorty piersiowej
2. Osłonki na narzędzia
3. Czujniki do pomiaru parametrów życiowych (żylne i tętnicze)
4. Cewniki przedłuzające do cewników prowadzacych
5. Mikrocewniki do udrożnień zamkniętych tt. wieńcowych z pojedynczym światłem i dwuświatłowych
6. Stentgrafty do naczyń obwodowych
7. Cewniki z balonem tnącym
8. Cewniki do angioplastyki tt. obwodowych o średnicy 7.0 - 12.0 mm
9. Elektrody diagnostyczne
10. Czujniki do pomiaru rzutu minutowego serca współpracujące z monitorem VIGILEO
11. Introducery diagnostyczne
12. Cewniki z balonem semi-compliant do CTO
13. Elektrody diagnostyczne 20-polowe wieloramienne do mapowania płaszczyznowego

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2017/S 203-417824

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 +48 224587800 www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-20
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587701 [email protected] www.uzp.gov.pl
Informacje dodatkowe
Postępowanie w części nr 6 (Stentgrafty do naczyń obwodowych) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Brak ofert w tej części. Postępowanie w części nr 11 (Introducery diagnostyczne) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy P.z.p. – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Main CPV code 33141200

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

21 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 982,668

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Stentgrafty do aorty piersiowej

Value

PLN Not specified

Stentgrafty do aorty piersiowej Stentgrafty do aorty piersiowej.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Osłonki na narzędzia

Value

PLN Not specified

Osłonki na narzędzia Osłonki na narzędzia.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Czujniki do pomiaru parametrów życiowych (żylne i tętnicze)

Value

PLN Not specified

Czujniki do pomiaru parametrów życiowych (żylne i tętnicze) Czujniki do pomiaru parametrów życiowych (żylne i tętnicze).

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Cewniki przedłuzające do cewników prowadzacych

Value

PLN Not specified

Cewniki przedłuzające do cewników prowadzacych Cewniki przedłuzające do cewników prowadzacych.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Mikrocewniki do udrożnień zamkniętych tt. wieńcowych z pojedynczym światłem i dwuświatłowych

Value

PLN Not specified

Mikrocewniki do udrożnień zamkniętych tt. wieńcowych z pojedynczym światłem i dwuświatłowych Mikrocewniki do udrożnień zamkniętych tt. wieńcowych z pojedynczym światłem i dwuświatłowych.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Cewniki z balonem tnącym

Value

PLN Not specified

Cewniki z balonem tnącym Cewniki z balonem tnącym.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Cewniki do angioplastyki tt. obwodowych o średnicy 7.0 - 12.0 mm

Value

PLN Not specified

Cewniki do angioplastyki tt. obwodowych o średnicy 7.0 - 12.0 mm Cewniki do angioplastyki tt. obwodowych o średnicy 7.0 - 12.0 mm.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Elektrody diagnostyczne

Value

PLN Not specified

Elektrody diagnostyczne Elektrody diagnostyczne.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Czujniki do pomiaru rzutu minutowego serca współpracujące z monitorem VIGILEO

Value

PLN Not specified

Czujniki do pomiaru rzutu minutowego serca współpracujące z monitorem VIGILEO Czujniki do pomiaru rzutu minutowego serca współpracujące z monitorem VIGILEO.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Cewniki z balonem semi-compliant do CTO

Value

PLN Not specified

Cewniki z balonem semi-compliant do CTO Cewniki z balonem semi-compliant do CTO.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Elektrody diagnostyczne 20-polowe wieloramienne do mapowania płaszczyznowego

Value

PLN Not specified

Elektrody diagnostyczne 20-polowe wieloramienne do mapowania płaszczyznowego Elektrody diagnostyczne 20-polowe wieloramienne do mapowania płaszczyznowego.

Main site or place of performance

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Surgical lights

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Information systems

Norway

Value: Not specified