Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych z podziałem na 12 zadań.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od nr 2/1 do nr 2/12 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.2.1. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbki (próbek) oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
Main CPV code 33141200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

37 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1.

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 2.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 3.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 3. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 4.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 4. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/4 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 5.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 5. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 6.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 6. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/6 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 7.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 7. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/7 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 8.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 8. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/8 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 9.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 9. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/9 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 10.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 10. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/10 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 11.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 11. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/11 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

Zadanie Nr 12.

Value

PLN Not specified

Zadanie Nr 12. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2/12 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Medical breathing devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Medicinal products for acid related disorders

Malta

Value: Not specified

Flowmeters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Antivirals for systemic use

Malta

Value: Not specified

Insulin

Malta

Value: Not specified