This tender in no longer available.

Tender description

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2019. – 2021. godinu.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1.1. ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ?: Opći navod za sve kriterije za odabir) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti iz točke 4.1.1., i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana ponuditelja, ili

— izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela sjedišta ponuditelja) ako se izvod ne izdaje u državi ponuditelja.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-10-30

11:00

Na adresi naručitelja.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
11:00
Datum
2018-10-30
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2018-09-27
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 33651600

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 10.6 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 10.6 million

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2019. – 2021. godinu.

Start

2019-01-01

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva, Zagreb.

Award criteria

Opremljenost Vaccine Vial Monitorom

5 %

Cijena

95 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Grimsby - Haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Cardiac-monitoring devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medicinal products for the blood and blood-forming organs

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 4.3 million Denar

Norway : Vadsø - Infusion pumps

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 1 Euro

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar