This tender has expired.

Tender description

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2019. – 2021. godinu.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1.1. ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ?: Opći navod za sve kriterije za odabir) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti iz točke 4.1.1., i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana ponuditelja, ili

— izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela sjedišta ponuditelja) ako se izvod ne izdaje u državi ponuditelja.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-10-30

11:00

Na adresi naručitelja.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Lokalno vrijeme
11:00
Datum
2018-10-30
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2018-09-27
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Ova nabava će se ponavljati.
ne Main CPV code 33651600

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 10.6 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 10.6 million

Cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, za 2019. – 2021. godinu.

Start

2019-01-01

End

2021-12-31

Main site or place of performance

Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva, Zagreb.

Award criteria

Opremljenost Vaccine Vial Monitorom

5 %

Cijena

95 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified