This tender in no longer available.

Tender description
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
0206.737.484_72
Keizerslaan 7
Brussel
1000

Directie Werken & Materieel
+32 25154111
werken.materieel@rva.be
+32 25154164

www.onem.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312389


https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312389

https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=RVA-2018%2F22000%2F011-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=21097

Audiovisuele uitrusting

RVA-2018/22000/011-F02_0

Deze opdracht betreft de levering, de plaatsing en de aansluiting van de audiovisuele uitrustingen.
Brussel


Levering, plaatsing en aansluiting van de audiovisuele uitrustingen.


48
Zie bestek.


Zie bestek.


Klasse: N/A, Categorie: N/A


Zie bestek.

2018-08-20
11:00
4

2018-08-20
11:00

Elektronische opening


Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040Termijn vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing:
1) vordering tot schorsing uitsluitend volgens de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid: binnen de 15 dagen; (artikel 17§§ 1 en 4 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 15, tweede lid en artikel 23§3 van de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten).
2) verzoek tot nietigverklaring: 60 dagen (artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 14 en 23§2 van de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten).

2018-06-21

BelgiëBrussel
Deze opdracht betreft de levering, de plaatsing en de aansluiting van de audiovisuele uitrustingen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Zie bestek.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Zie bestek.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-08-20
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-08-20

11:00

Elektronische opening

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-21
Periodieke opdracht
neen
Precise information on deadline(s) for review procedures

Termijn vanaf de kennisgeving van de gunningsbeslissing:

1) vordering tot schorsing uitsluitend volgens de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid: binnen de 15 dagen; (artikel 17§§ 1 en 4 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 15, tweede lid en artikel 23§3 van de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten).

2) verzoek tot nietigverklaring: 60 dagen (artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 14 en 23§2 van de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten).

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Levering, plaatsing en aansluiting van de audiovisuele uitrustingen.

Main site or place of performance

Brussel

SIMILAR TENDERS

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Office supplies

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Provision of Managed Print Services for the EIB Group’s premises in Luxembourg and External Offices

Luxembourg

Value: 5.2 million Euro

Norway : Bergen - Locksmith services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Printed envelopes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified