This tender in no longer available.

Tender description

Europejska Agencja Ś[email protected]://www.eea.europa.eu/about-us/tendersZapewnienie pomocy ekspertów w celu wsparcia działań EEA w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i przemian w przemyśle oraz powiązań między środowiskiem a zdrowiem, w tym chemikaliamiEEA/HSR/20/001EEA dąży do zawarcia umów ramowych o usługi z usługodawcami w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, transformacji przemysłowej (część 1) oraz wzajemnych powiązań między środowiskiem a zdrowiem, w tym chemikaliami (część 2).Wzajemne powiązania między środowiskiem a zdrowiem, w tym chemikaliami2Prace będą prowadzone głównie w siedzibie wykonawcy (poza siedzibą zamawiającego), w ścisłej współpracy i w regularnym kontakcie z personelem EEA.Jak opisano w pkt I.3.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Jakość techniczna proponowanego podejścia i zrozumienia działań: kryterium to ocenia adekwatność i jakość oferty technicznej pod względem udokumentowanego zrozumienia obszarów prac określonych w pkt 1.3.2 pod względem zawartości technicznej, kompletności i oryginalności przedstawionych pomysłów45Ogólne zarządzanie umową ramową: ocena według tego kryterium dotyczy podejścia do zarządzania projektem zaproponowanego przez oferenta oraz sposobu podziału ról i obowiązków proponowanego zespołu i podmiotów gospodarczych (w przypadku wspólnych ofert, w tym podwykonawców, jeżeli dotyczy) i zarządzania nimi15Środki kontroli jakości: w ramach tego kryterium poddaje się ocenie system kontroli i zapewnienia jakości stosowany na potrzeby usług w odniesieniu do jakości materiałów, kontroli jakości językowej oraz ciągłości usług na wypadek nieobecności jednego z członków zespołu. W ofercie należy szczegółowo przedstawić system zapewnienia jakości odnoszący się do konkretnych zadań; ogólny system kontroli jakości będzie nisko punktowany1030Wymóg określony w rozporządzeniu finansowym (pkt 1.4 załącznika 1 do tego rozporządzenia), zgodnie z którym proponuje się udzielenie zamówienia co najmniej trzem wykonawcom, nie jest spełniony, w związku z czym procedura przetargowa została unieważniona dla części 2.2020/S 026-058166EEA/HSR/20/001/LOT 22Zapewnienie pomocy ekspertów w celu wsparcia działań Europejskiej Agencji Środowiska dotyczących wzajemnych powiązań między środowiskiem a zdrowiem, w tym chemikaliamiW następstwie unieważnienia niniejszej procedury przetargowej EEA wszczęła z procedurę konkurencyjną z negocjacjami, ogłoszenie nr 2020/S 118-285303.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.euEuropejski Rzecznik Praw Obywatelskich1 avenue du Président Robert SchumanStrasbourg67001+33 [email protected]+33 388179062http://www.ombudsman.europa.euOdwołanie można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej (data wpływu) lub, w przypadku braku takiego zawiadomienia, od dnia zapoznania się z daną informacją przez zainteresowaną osobę.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu2020-07-06DaniaKopenhagaEEA dąży do zawarcia umów ramowych o usługi z usługodawcami w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, transformacji przemysłowej (część 1) oraz wzajemnych powiązań między środowiskiem a zdrowiem, w tym chemikaliami (część 2).

Procedura

The procurement involves the establishment of a framework agreement
tak
Notice number in the OJ S
2020/S 026-058166
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

1 avenue du Président Robert Schuman

Strasbourg

67001

+33 388172313

[email protected]

+33 388179062

http://www.ombudsman.europa.eu

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-06
Informacje dodatkowe
W następstwie unieważnienia niniejszej procedury przetargowej EEA wszczęła z procedurę konkurencyjną z negocjacjami, ogłoszenie nr 2020/S 118-285303.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej (data wpływu) lub, w przypadku braku takiego zawiadomienia, od dnia zapoznania się z daną informacją przez zainteresowaną osobę.

Bidding information

Bidding deadline

13 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified