Tender description

Danske Lotteri Spil A/S har indgået en rammeaftale med Butikskonsult Kumla AB, som skal levere varer i form af specialfremstillede modulopbyggede skrivefag, som benyttes hos forhandlere af Danske Lotteri Spil A/S's produkter. Butikskonsult Kumla AB skal på baggrund af løbende bestillinger fra Danske Lotteri Spil A/S levere de bestilte moduler hos forhandlerne. Butikskonsult Kumla AB skal i mindre omfang end leverancen af varer yde bistand til idéudvikling i form af rådgivning.

Der etableres ca. 60-100 nye forhandlere hvert år. Det totale antal forhandlere er ca. 3 200, hvoraf ca. 1 700 forhandlere pt. har skrivefag fra Danske Lotteri Spil.

Mængden af det antal skrivefag, som forventes indkøbt via den udbudte rammeaftale afhænger bl.a. af markedsudviklingen og antal bevillinger. Antallet forventes dermed at variere fra år til år.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type of contest
Open
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 194-438323

Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger
Bekendtgørelse om indgåelse af rammeaftale med Butikskonsult Kumla AB.
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-01-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Main CPV code 39170000

Award details

This tender awarded a total of DKK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

DKK 10.0 million

Locations

Danmark, Brøndby

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 10.0 million

Danske Lotteri Spil A/S har indgået en rammeaftale med Butikskonsult Kumla AB, som skal levere varer i form af moduler til skrivefag, som benyttes hos forhandlere af Danske Lotteri Spil A/S's produkter. Butikskonsult Kumla AB skal på baggrund af løbende bestillinger fra Danske Lotteri Spil A/S levere de bestilte moduler hos forhandlerne. Butikskonsult Kumla AB skal i mindre omfang end leverancen af varer yde bistand til idéudvikling i form af rådgivning.

Award criteria

Kvalitetssikring

20 %

Bestilling og levering

35 %

Rådgivning og udvikling

10 %

35 %

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Ireland : Dublin - Office furniture

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Ålesund - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Moen - Medical furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Industrial kitchen equipment

Norway

Value: 3.7 million Norwegian Krone