This tender in no longer available.

Tender description

Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings overordnede forsikringsbehov for all risk, arbejdsskade, motorkøretøj og entreprise.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Liste over og kort beskrivelse af betingelser
Certifikat på at ansøger har koncession til at drive virksomhed i Danmark.

Procedure

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja
Dato
2020-08-10
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-08-12
Tilbud skal være gyldige indtil
2021-01-01
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Tidspunkt
16:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://klfu.naevneneshus.dk/

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Estimated timing for further notices to be published
Forsikringer forventes at blive udbudt i terminer på 3-5 år.
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Electronic payment will be used
ja
Electronic invoicing will be accepted
ja
Electonic ordering will be used
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 66510000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 44.8 million

Locations

Danmark, Glostrup

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

All riskforsikring - Glostrup

Value

DKK 32.1 million

All riskforsikring - Glostrup Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings forsikringsbehov f.sv.a. property (Glostrup).

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Ansøger bedes oplyse virksomhedens samlede omsætning samt omsætning indenfor den konkrete risiko. Største omsætning vil vægte højst.

- Ansøger bedes vedlægge 3 referencer med sin erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgavernes omfang, branche, skadesrisici og indhold. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende type. Det vil vægte højest jo bedre branchekendskab og jo større kompleksitet i opgaver, der kan dokumenteres.

Envisaged number of candidates

10

Main site or place of performance

Glostrup

Award criteria

Dækningsomfang

40

Serviceydelser

5

Skadesbehandling

5

50

Description of renewals

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen for 2 x 1 år.

All riskforsikring - DTU kraftvarmeværk

Value

DKK 4.0 million

All riskforsikring - DTU kraftvarmeværk Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings forsikringsbehov f.sv.a. property (DTU Kraftvarmeværk, Lyngby).

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Ansøger bedes oplyse virksomhedens samlede omsætning samt omsætning indenfor den konkrete risiko. Største omsætning vil vægte højst.

- Ansøger bedes vedlægge 3 referencer med sin erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgavernes omfang, branche, skadesrisici og indhold. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende type. Det vil vægte højest jo bedre branchekendskab og jo større kompleksitet i opgaver, der kan dokumenteres.

Envisaged number of candidates

10

Main site or place of performance

Glostrup

Award criteria

Dækningsomfang

40

Serviceydelser

5

Skadesbehandling

5

50

Description of renewals

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen for 2 x 1 år.

Arbejdsskadesforsikring

Value

DKK 3.2 million

Arbejdsskadesforsikring Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings forsikringsbehov f.sv.a. arbejdsskade.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Ansøger bedes oplyse virksomhedens samlede omsætning samt omsætning indenfor den konkrete risiko. Største omsætning vil vægte højst.

- Ansøger bedes vedlægge 3 referencer med sin erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgavernes omfang, branche, skadesrisici og indhold. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende type. Det vil vægte højest jo bedre branchekendskab og jo større kompleksitet i opgaver, der kan dokumenteres.

Envisaged number of candidates

5

Main site or place of performance

Glostrup

Award criteria

Dækningsomfang

40

Serviceydelser

5

Skadesbehandling

5

50

Description of renewals

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen for 2 x 1 år.

Motorkøretøjsforsikring

Value

DKK 2.0 million

Motorkøretøjsforsikring Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings forsikringsbehov f.sv.a. motorkøretøj.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Ansøger bedes oplyse virksomhedens samlede omsætning samt omsætning indenfor den konkrete risiko. Største omsætning vil vægte højst.

- Ansøger bedes vedlægge 3 referencer med sin erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgavernes omfang, branche, skadesrisici og indhold. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende type. Det vil vægte højest jo bedre branchekendskab og jo større kompleksitet i opgaver, der kan dokumenteres.

Envisaged number of candidates

5

Main site or place of performance

Glostrup

Award criteria

Dækningsomfang

40

Serviceydelser

5

Skadesbehandling

5

50

Description of renewals

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen for 2 x 1 år.

Entrepriseforsikring

Value

DKK 3.5 million

Entrepriseforsikring Udbuddet omfatter I/S Vestforbrændings forsikringsbehov f.sv.a. entreprise.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

- Ansøger bedes oplyse virksomhedens samlede omsætning samt omsætning indenfor den konkrete risiko. Største omsætning vil vægte højst.

- Ansøger bedes vedlægge 3 referencer med sin erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgavernes omfang, branche, skadesrisici og indhold. Der vil blive lagt vægt på, at referencerne dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende type. Det vil vægte højest jo bedre branchekendskab og jo større kompleksitet i opgaver, der kan dokumenteres.

Envisaged number of candidates

5

Main site or place of performance

Glostrup

Award criteria

Dækningsomfang

40

Serviceydelser

5

Skadesbehandling

5

50

Description of renewals

Det skal være muligt med forlængelse af aftalen for 2 x 1 år.

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Pension fund management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Bootle - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 2.8 million Euro