Tender description

Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ordregiver har som nævnt til hensigt at prækvalificere 3 tilbudsgivere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

Referencer: Hvilke tilbudsgivere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

1) at tilbudsgiver viser en tydelig erfaring med overtagelse af et eksisterende TYPO3 miljø;

2) Tilbudsgivers erfaring med at vedligeholde, videreudvikle og ny udvikle et TYPO3 miljø;

3) Tilbudsgivers erfaring med at have ansvaret som caretaker/gatekeeper ift. at styre flere af referencernes leverandører

4) relevansen af de fremlagte referencer ift. ordregivers bilag 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Ansøger skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år. Med "tilsvarende opgaver" forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til rammeaftalen. Der ønskes minimum 2, maksimalt 4 referencer vedr. vedligeholdelse, videreudvikling og ny udvikling af tilsvarende opgaver, fra de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold hvad angår volumen og kompleksitet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum samlet årsomsætning på 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår;

2) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (dvs., at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital);

3) Soliditetsgrad på minimum 15% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

4) Erhvervsansvarsforsikring på min. 5 000 000 DKK.

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4,

— Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.Procedure

Tidspunkt
23:59
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Proceduretype
ja
Dato
2020-03-13

Supplerende oplysninger

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-02-12
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291095

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Precise information on deadline(s) for review procedures
Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk/

Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

13 Mar 2020

16 days remaining

Total estimated value

DKK 4.0 million

Locations

Danmark, Glostrup

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 4.0 million

Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen. TYPO3 Koncern CMS fungerer primært som kommunikationsværktøj til online publicering af offentligt tilgængelig information, herunder billeder, nyhedsartikler og PDF-publikationer med tilhørende SOLR søgefunktion

Main site or place of performance

Glostrup

Envisaged number of candidates

3

Additional information

Værdien af rammeaftalen estimeres til at være ca. 4 000 000 DKK.

Der er tale om ordregivers bedste skøn. Det faktiske træk på rammeaftalen kan således vise sig at blive større eller mindre end 4 000 000 DKK.

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - System and support services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Project management consultancy services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical software development services

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Stockport - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Finland : Hämeenlinna - Tracing system services

Finland

Value: Not specified