Tender description

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Projektet omfatter en facade i hovedentreprise med udskiftning af alle vindspærreplader på 57 blokke med ca. 1 800 boliger.

Vindspærre-udskiftningen indebærer demontering af den udvendige klimaskærm med underliggende ophængningssystem og den eksisterende vindspærreplade.

Efter genmontering af nye vindspærreplader genanvendes de eksisterende skærmtegl. Ophængningssystem og facadeplader på gavltrekanter, tagfacader mv. skal udskiftes.

Projektet udføres i etaper. Beboerne i byggeriet vil blive boende under hele udførelsen og skal generes mindst muligt.Procedure

Type of contest
Restricted
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 130-295643

Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger

Annullationen er begrundet i Byggeskadefondens ændrede behov, som følge af, at Byggeskadefonden har indgået forlig, med den oprindelige entreprenør og modulleverandør om gennemførelse af udbedringsarbejderne.

På tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet var der ikke udsigt til at parterne kunne indgå forlig om afhjælpning, da ansvaret for anvendelse af de uegnede facadeplader ikke var fastslået. Iværksættelse af udbudsforretningen var derfor nødvendig for at gennemføre udbedring af skaderne.

Som følge af voldgiftskendelsen af 14.9.2018 (voldgiftssagnr. C-14080) var der grundlag for de oprindelige parter at opnå en forligsmæssig løsning.

Grundlaget for udbuddet er derfor ikke længere til stede, hvorfor udbuddet annulleres.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-01-30
Precise information on deadline(s) for review procedures

Klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

Main CPV code 45210000

Award details

This tender awarded a total of DKK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Der henvises til den korte beskrivelse under punkt II.1.4 samt udbudsmaterialets byggesags- og arbejdsbeskrivelse.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Norway : Søgne - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Nesoddtangen - Construction work

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Telecommunications equipment and supplies

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25,000 Pound Sterling

United Kingdom : Margate - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling