This tender in no longer available.

Tender description

Ordregiver ønsker tilbud på mur og betonprodukter til brug for Ordregivers undervisning herunder mureruddannelsen, og til skolernes eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af murer.

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud med i alt 3 delaftaler. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter. Tilbudsgiver kan byde ind på én eller flere delaftaler.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier
Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved kontraktens start.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Mindstekrav: Forsikringssum på 10 000 000 DKK.

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2019-04-12

12:00

Dato
2019-04-12
Type of contest
Open
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Electronic invoicing will be accepted
ja
Estimated timing for further notices to be published
Rammeaftalen forventes udbudt på ny i 20xx afhængig af optionens udnyttelse, jf. punkt. II.2.7.
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

+45 33307799

http://www.klfu.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-03-12
Electronic payment will be used
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Electonic ordering will be used
ja
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Main CPV code 44111100

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

DKK 5.6 million

Locations

Danmark, Kolding

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Delaftale 1, Syddansk Erhvervsskole

Value

DKK 3.5 million

Delaftale 1, Syddansk Erhvervsskole

Kontrakten omfatter salg og levering af mur- og betonprodukter til Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole ønsker tilbud på mur- og betonprodukter til brug for undervisning herunder mureruddannelsen, og til skolens eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af murer.

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter.

Start

2019-08-01

End

2021-07-31

Description of renewals

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

Delaftale 2, Learnmark

Value

DKK 1.3 million

Delaftale 2, Learnmark

Kontrakten omfatter salg og levering af mur- og betonprodukter til Learnmark. Learnmark ønsker tilbud på mur- og betonprodukter til brug for undervisning herunder mureruddannelsen, og til skolens eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af murer.

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter.

Start

2019-08-01

End

2021-07-31

Description of renewals

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

Delaftale 3, EUC Sjælland

Value

DKK 784,646

Delaftale 3, EUC Sjælland

Kontrakten omfatter salg og levering af mur- og betonprodukter til EUC Sjælland. EUC Sjælland ønsker tilbud på mur- og betonprodukter til brug for undervisning herunder mureruddannelsen, og til skolens eget brug. Udbuddet omfatter ikke værktøj til brug for uddannelsen af murer.

Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde 100% af tilbudslistens produkter.

Start

2019-08-01

End

2021-07-31

Description of renewals

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hull - Lock gates

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cambuslang - Fire ladders

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Construction materials

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.0 million Denar

Ireland : Ennis - School furniture

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Hamar - Concrete

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Locks

Norway

Value: 4.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Coventry - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 743.0 million Pound Sterling