Tender description

Nærværende udbud omfatter Bygningsentreprisen (entreprise B01) i forbindelse med etablering af et nyt kraftvarmeværk.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Minimum 3 referencer fra tilsvarende eller ligende projekter, forstået som projekter med opførelse af bygninger til industri- og produktionsanlæg i hovedentreprise. Referencerne må maksimalt være 5 år gamle.
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. B):

- Soliditetsgrad, defineret som egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C):

- Beskrivelse af ansøgers erfaring med opførelse af bygninger til industri- og produktionsanlæg i hovedentreprise.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

Procedure

Tidspunkt
12:00
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dato
2020-03-16
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-03-18

Supplerende oplysninger

Electronic invoicing will be accepted
ja
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

www.kfst.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-02-12
Electronic payment will be used
ja
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

Main CPV code 45200000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

22 days remaining

Total estimated value

DKK 40.0 million

Locations

Danmark, Næstved

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 40.0 million

Bygningsentreprisen (entreprise B01), som i hovedtræk omfatter beton-, stål-, facade,- tag-, vvs-, murerarbejder mv. for etablering af et nyt kraftvarmeværk.

Envisaged number of candidates

4

Award criteria

Teknisk Løsning

25 %

75 %

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i henhold til udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.1, Ad 4.

Udvælgelsen vil blive foretaget udfra relevansen af de angivne referencer, i forhold henhold til den udbudte opgave.

Main site or place of performance

Sorø

SIMILAR TENDERS

Ireland : Boyle - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 1.4 million Euro

Sweden : Växjö - Structures construction work

Sweden

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Hire of goods-transport vehicles with driver

Norway

Value: 11.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Technical testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Building construction work

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Jessheim - Construction work for school buildings

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940.0 million Pound Sterling