This tender in no longer available.

Tender description

Udbud af 22 delaftaler vedr. vintertjeneste i Ringsted Kommune

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

- Omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Dokumentation for gyldig Erhvervs- og ansvarsforsikring.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

- Soliditetsgrad på minimum 10% for det seneste disponible regnskabsår,

- Driftsoverskud indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår.

Kan tilbudsgiver, som følge af at være en nyoprettet virksomhed, ikke fremvise tal for årsomsætningen og egenkapital, accepteres anden form for dokumentation, der sikrer, at tilstrækkelig økonomisk formåen er til stede hos tilbudsgiver. Dette kan evt. være oplysninger fra indeværende regnskabsår. Det vil dog bero på ordregivers konkrete vurdering, om disse oplysninger skaber den fornødne økonomiske sikkerhed.

Som dokumentation for overholdelse af mindstekrav skal den vindende tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumentation den krævede omsætning, samt det krævede minimum til egenkapital.Procedure

Dato
2019-04-23
Betingelser for åbning af bud

2019-04-23

12:00

Ringsted Kommune

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at være tilstede ved åbning af tilbud.

Type of contest
Open
Tilbud skal være gyldige indtil
2019-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
The procurement involves the establishment of a framework agreement

22

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Electronic invoicing will be accepted
ja
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-03-12
Electronic payment will be used
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

23 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

DKK 9.3 million

Locations

Danmark, Ringsted

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 200,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning på kl. 1 veje med lastbil. Ruten køres kun ved sne (saltningen foretages af Vej & Park). Kørsel foregår fortrinsvis i kortege med Vej & Parks lastbil. Kombikørsel kan forekomme, men vil i de fleste tilfælde foretages af Vej & Parks lastbil.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 800,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på kl. 2 veje, foretages saltning af både rute 10.1 og 20.1.

Main site or place of performance

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 4 veje med traktor. Ruten køres kun ved sne. Snerydningen foretages i samme område som lastbil ruterne 10.1 og 20.1. Ved ekstremt vejr vil traktoren blive omdirigeret til at hjælpe på kl. 2 veje.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 600,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på. Kl. 2 veje, foretages saltningen af den entreprenør som kører på rute 10.1.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 800,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på kl. 2 veje, foretages saltning af både rute 30.1 og 40.1.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 4 veje med traktor. Ruten køres kun ved sne. Snerydningen foretages i samme område som lastbil ruterne 30.1 og 40.1. Ved ekstremt vejr vil traktoren blive omdirigeret til at hjælpe på kl 2 veje.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 800,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på. Kl. 2 veje, foretages saltningen af den entreprenør som kører på rute 30.1.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 1.0 million

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på kl. 2 veje, foretages saltning af både rute 50.1 og 60.1.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 4 veje med traktor. Ruten køres kun ved sne. Snerydningen foretages i samme område som lastbil ruterne 50.1 og 60.1. Ved ekstremt vejr vil traktoren blive omdirigeret til at hjælpe på kl 2 veje.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 1.0 million

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af klasse 2 og 3 veje med lastbil. Ved udkald til saltning kun på. Kl. 2 veje, foretages saltningen af den entreprenør som kører På rute 50.1.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 2, 3 og 4 veje i Ringsted by. Ruten køres kun ved sne. Ruten er den samme som 70.3, og køres i samarbejde med traktoren fra denne rute. Der køres kortege kørsel på de større veje og enkeltvis på de mindre veje. Saltningen foretages af Vej & Park.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 2, 3 og 4 veje i Ringsted by. Ruten køres kun ved sne. Ruten er den samme som 70.2, og køres i samarbejde med traktoren fra denne rute. Der køres kortege kørsel på de større veje og enkeltvis på de mindre veje. Saltningen foretages af Vej & Park.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 2, 3 og 4 veje i Ringsted by. Ruten køres kun ved sne. Ruten er den samme som 70.5, og køres i samarbejde med traktoren fra denne rute. Der køres kortege kørsel på de større veje og enkeltvis på de mindre veje. Saltningen foretages af Vej & Park.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 2, 3 og 4 veje i Ringsted by. Ruten køres kun ved sne. Ruten er den samme som 70.4, og køres i samarbejde med traktoren fra denne rute. Der køres kortege kørsel på de større veje og enkeltvis på de mindre veje. Saltningen foretages af Vej & Park.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 50,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Snerydning af kl. 2, 3 og 4 veje i Benløse. Ruten køres kun ved sne. Der køres kortege kørsel på de større veje og enkeltvis på de mindre veje. Saltningen foretages af Vej & Park.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af fortove og stier mm.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning, kombikørsel og snerydning af fortove og stier mm.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning og kombikørsel på institutioner, skoler og andre kommunale bygninger på hverdage. Kombikørsel kan i enkelte tilfælde forekomme søndag aften. Der ryddes/saltes både manuelt og maskinelt, hvilket fremgår af kortene. Udover kortene er der en liste med lokationernes navn. Nogle af lokationerne har en deadline for rydning og saltning.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning og kombikørsel på institutioner, skoler og andre kommunale bygninger på hverdage. Kombikørsel kan i enkelte tilfælde forekomme søndag aften. Der ryddes/saltes både manuelt og maskinelt, hvilket fremgår af kortene. Udover kortene er der en liste med lokationernes navn. Nogle af lokationerne har en deadline for rydning og saltning.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning og kombikørsel på institutioner, skoler og andre kommunale bygninger på hverdage. Kombikørsel kan i enkelte tilfælde forekomme søndag aften. Der ryddes/saltes både manuelt og maskinelt, hvilket fremgår af kortene. Udover kortene er der en liste med lokationernes navn. Nogle af lokationerne har en deadline for rydning og saltning.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 500,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning og kombikørsel på institutioner, skoler og andre kommunale bygninger på hverdage. Kombikørsel kan i enkelte tilfælde forekomme søndag aften. Der ryddes/saltes både manuelt og maskinelt, hvilket fremgår af kortene. Udover kortene er der en liste med lokationernes navn. Nogle af lokationerne har en deadline for rydning og saltning.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune

Value

DKK 650,000

Udbud af vintertjeneste i Ringsted Kommune Saltning og kombikørsel hovedsagelig på p-pladser ved haller og på fortove ved kommunale bygninger. Der ryddes/saltes både manuelt og maskinelt, hvilket fremgår af kortene. Udover kortene er der en liste med lokationernes navn. Nogle af lokationerne har en deadline for rydning og saltning.

Main site or place of performance

Ringsted Kommune

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stirling - Environmental monitoring other than for construction

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Swords - Building services consultancy services

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Belgium : Brussels - Study Supporting the Elaboration of Guidelines for Best Risk Management Approaches in the Extractive Sector

Belgium

Value: 800,000 Euro

Norway : Oslo - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Norway : Vinterbro - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Hareid - Snow-clearing services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone