Tender description

Skoleparken 1 er en almen bebyggelse opført i årene 1953-1955 og består 260 boliger primært opført af henholdsvis én- og toetagers rækkehuse med delvist kælder samt toetagers altangangshuse med delvis kælder. De eksisterende boliger er anlagt som kæder af husblokke, der omslutter landskabelige rum af skiftende størrelse, karakteriseret ved sluttede plantninger. Altangangshusene har lukkede trappetårne, der fører til en åben altangang. Det aktuelle projekt består overordnet af 2 selvstændigt finansierede byggesager:

1) Helhedsrenovering af 248 af de eksisterende boliger, ved nedrivning til dæk over kælder og genopførelse. Lejlighedsblokken beliggende Triumfvej 45-47 – blok 35 indgår ikke i den aktuelle sag. Som en del af renoveringsprojektet, skal der udføres LARprojekt for hele bebyggelsen;

2) Nybygning af 36 almene boliger. Der opføres 3 nye boligblokke med i alt 27 boliger langs Halbjørnsvej og én blok med 9 boliger ved de tidligere erhvervslejemål mod Triumfvej.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

- Ansøgers egenkapital i det seneste årsregnskab skal være mindst 2 000 000 DKK,

- Ansøgers nettoomsætning i det seneste regnskabsår skal være mindst 25 000 000 DKK,

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår skal være mindst 15%.

Alle 3 krav skal være opfyldt.Procedure

Dato
2020-03-17
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Type of contest
Restricted

Supplerende oplysninger

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Precise information on deadline(s) for review procedures
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-02-12
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

Main CPV code 98390000

Bidding information

Bidding deadline

17 Mar 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Søborg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Flytning af indbo fra ca. 170 boliger til midlertidige boliger og retur.

Envisaged number of candidates

5

Description of renewals

Hvis byggearbejderne forsinkes, forlænges kontrakten for flytteentreprisen.

Main site or place of performance

Josteinsvej, Triumfvej, Bondehavevej, Erlingsvej og Halbjørnsvej, 2880 Bagsværd

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ilford - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940,000 Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Installation of doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 630,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 162,601 Euro

Malta : Sliema - Building installation work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified