This tender in no longer available.

Tender description

Udbuddet vedrører den fulde drift af lægepraksis, herunder nødvendigt klinikpersonale, tilstrækkelig lægekapacitet i forhold til patienttal mv. Kvalitetsniveauet af driften er styret af overenskomsten, der altså som udgangspunkt bestemmer tilgængelighed, åbningstider mv. Bemærk dog, at klinikken ikke kan være ferielukket, da regionen betaler en fast årlig pris for at få patienterne behandlet efter behov.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår
Der udbydes en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 1 år. Bemærk, at der er krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Procedure

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dato
2019-04-15
Type of contest
Open
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-03-14
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://kfst.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eusupply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne.

Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til [email protected]

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Detaljer om medarbejderne, som skal virksomhedsoverdrages, fremgår af Kontraktbilag 5, som kan rekvireres ved at skrive til Helle Slotsdal på e-mail: [email protected]

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291095

[email protected]

http://klfu.dk

Main CPV code 85121100

Bidding information

Bidding deadline

15 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Viborg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Udbuddet omfatter:

- Drift af almen lægepraksis på Samsø. Her udbydes 1 lægekapacitet. Der er pr. 1.2.2019 tilmeldt 1 711 patienter til klinikken,

- Drift af særlig vagtlægeordning jf. pkt. 2.4 i udbudsbetingelserne. Denne tilrettelægges i samarbejde med den anden praktiserende læge på Samsø. Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at dele vagtforpligtigelsen med øens anden lægepraksis i hele kontraktperioden.

Lægepraksis skal drives fra de nuværende kliniklokaler på Sygehusvej 24, Tranebjerg, 8305 Samsø, medmindre andet aftales. Lokalerne deles med den anden praktiserende læge på Samsø. På regionens opfordring skal leverandøren indgå i en dialog om muligheden for at flytte til andre lokaler, hvis dette bliver relevant i forbindelse med evt. byggeri af sundhedshus i løbet af kontraktperioden.

Lokalerne lejes på markedsvilkår af Aarhus Universitetshospital. En ny lejekontrakt er under udarbejdelse inden for rammerne af normale vilkår for erhvervsleje. Læs nærmere om lokalerne i kontraktbilag 4.

Klinikken fremstår i dag fuldt udstyret til drift af 1 lægekapacitet. Udstyr og inventar ejes af Region Midtjylland og kan købes/lejes efter nærmere aftale.

De 3 personaler indgår i overtagelsen efter reglerne for virksomhedsoverdragelse. Detaljer om medarbejderne fremgår af Kontraktbilag 5.

Udbuddet vedrører den fulde drift af lægepraksis, herunder nødvendigt klinikpersonale, tilstrækkelig lægekapacitet iht. patienttal mv. Kvalitetsniveauet af driften er styret af overenskomsten, der altså som udgangspunkt bestemmer tilgængelighed, åbningstider mv. Bemærk dog, at klinikken ikke kan være ferielukket, da regionen betaler en fast årlig pris for at få patienterne behandlet efter behov.

Når vindende tilbudsgiver overtager driften af praksis, tilbydes patienterne gebyrfrit lægevalg, ligesom patienterne generelt har frit lægevalg. Derfor kan ordregiver ikke garantere patienttallet ved opstart.

Main site or place of performance

Samsø

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : The Docks - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified