Tender description

Enabel RDC0264.814.354_22750Ambassade de Belgique, N°133, Boulevard du 30 juin, commune de la GombeKinshasa0000Frank Vanspauwen - Coordonnateur Marchés Publics, Logistique et IT+243 [email protected]://www.enabel.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382619https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382619OntwikkelingssamenwerkingOpdracht voor diensten betreffende de prestatie van het raadgevend ingenieur voor project prelub — Phase IICTB RDC-RDC1015211-03-F02_0Opdracht voor diensten betreffende de prestatie van het raadgevend ingenieur voor project prelub — Phase II220000.00Lubumbashi, RD CongoOpdracht voor diensten betreffende de prestatie van het raadgevend ingenieur voor project prelub — Phase II (Zie lastenboek)220000.0012Mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 12 maandenZie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctbZie lastenboekZie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctbZie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctbKlasse: N/A, Categorie: N/AZie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctb2020-08-3114:0032020-08-3114:00Enabel, Agence belge de développementAmbassade de Belgique, No133, Boulevard du 30 juinCommune de Gombe, Kinshasa, RD CongoOpening achter gesloten deuren.Raad van StateWetenschapsstraat [email protected] van StateWetenschapsstraat [email protected] van StateWetenschapsstraat [email protected] Republiek CongoKinshasaOpdracht voor diensten betreffende de prestatie van het raadgevend ingenieur voor project prelub — Phase II

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctb
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctb
Eventuele minimumeisen
Zie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctb
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie lastenboek
Eventuele minimumeisen
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie lastenboek RDC1015211-03 op https://www.enabel.be/fr/content/marches-publics-ctb

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-31

14:00

Enabel, Agence belge de développement

Ambassade de Belgique, N

o

133, Boulevard du 30 juin

Commune de Gombe, Kinshasa, RD Congo

Opening achter gesloten deuren.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-31
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
14:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-26
Periodieke opdracht
neen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

[email protected]

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

[email protected]

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

[email protected]

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 220,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro