This tender in no longer available.

Tender description

Raamovereenkomst voor de verwerking van mailings en andere briefwisseling van de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-08

10:00

Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Elektronische opening

Datum
2018-10-08
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
10:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-29
Electonic ordering will be used
ja
Electronic payment will be used
ja
Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Keizerslaan 11

Brussel

1000

+32 25061584

[email protected]

+32 25061366

Periodieke opdracht
neen
Nadere inlichtingen
Zie bestek
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1000

+32 22349611

[email protected]

+32 22349900

http://www.raadvanstate.be

Main CPV code 79800000

Bidding information

Bidding deadline

8 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Raamovereenkomst verwerking mailings

Description of renewals

De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 4 jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen.

Additional information

Zie bestek

Main site or place of performance

Vlaanderen

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stroud - Houses construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Environmental management

Ireland

Value: 1.0 million Euro