This tender in no longer available.

Tender description

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 Administratief drukwerk

Perceel 2 Premium drukwerk

Perceel 3 Budgetdrukwerk

Perceel 4 Artistiek drukwerk voor Sint-Lucas Antwerpen

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-08-23
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-08-23

12:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Voor perceel 4 wordt ter beoordeling van de kwaliteit aan de inschrijvers gevraagd minstens 5 voorbeelden van artistiek drukwerk toe te voegen aan de offerte. Deze voorbeelden dienen door de inschrijver via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven te worden. Bij verzending via een postdienst worden deze voorbeelden in een definitief gesloten verpakking gestoken waarop duidelijk " AD_2018_001 Perceel 4 - voorbeelden " en de naam van de inschrijver wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan:

Karel de Grote Hogeschool VZW

Dienst Aankoop

Mevrouw Annemie Marien

Brusselstraat 45

2018 Antwerpen

De drager overhandigt een definitief gesloten verpakking waarop duidelijk " AD_2018_001 Perceel 4 - voorbeelden " en de naam van de inschrijver wordt vermeld, met de voorbeelden aan Annelies Hermans, Els Van Dongen, Faiza Bali of Laurette Goossens of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus aan het onthaal.

Deze voorbeelden moeten bij de aanbestedende overheid toekomen vóór 23-8-2018 om 12:00 uur.

Bij het niet aanleveren van deze voorbeelden conform de gestelde voorwaarden, wordt de offerte voor perceel 4 niet meegenomen voor verdere beoordeling.

Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Bolivarplaats 20

Antwerpen

2000

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 22000000

Bidding information

Bidding deadline

23 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Antwerpen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Administratief drukwerk

Value

EUR Not specified

Administratief drukwerk

Met administratief drukwerk wordt KdG branded drukwerk bedoeld dat aan weinig verandering onderhevig is en dus ruim vooraf kan worden ingepland, zoals:

- Diplomapapier

- Omslagen

- Brief(-papier)

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.

Main site or place of performance

Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool

Premium drukwerk

Value

EUR Not specified

Premium drukwerk

Met ‘premium’ drukwerk wordt KdG branded drukwerk bedoeld met een uitgesproken klassevolle uitstraling. Behalve papierkeuze en afwerking zijn advies, offertes op maat, kleine grafische aanpassingen of DTP-werk en een vlotte projectopvolging belangrijk.

Tot de toepassingen behoren:

- Brochures

- Folders

- Affiches

- Kaarten (uitnodigingen, toegangskaarten, wenskaarten, flyers ...)

- Presentatiemappen

- Gepersonaliseerde brief & mailings

- Gepersonaliseerde notitieblokken

- Visitekaartjes (incl. DTP-werk: invullen van gegevens op basis van een aangeleverde Excel)

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.

Main site or place of performance

Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool

Budgetdrukwerk

Value

EUR Not specified

Budgetdrukwerk

Met ‘budgetdrukwerk’ wordt KdG branded drukwerk bedoeld dat er netjes en degelijk uitziet maar iets minder exclusief dan het premiumdrukwerk.

Ook andere dragers dan papier zijn mogelijk: banners, stickers, plaatmateriaal ...

Tot de toepassingen behoren:

- Affiches

- Folders

- Kaarten (uitnodigingen, toegangskaarten, wenskaarten, flyers ...)

- Prints van plannen

- Roll-up banners

- Stickers

- Plaatmateriaal

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.

Main site or place of performance

Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool

Artistiek drukwerk

Value

EUR Not specified

Artistiek drukwerk

Voor de medewerkers verbonden aan de artistieke opleidingen voorzien we een afzonderlijk perceel.

Met ‘artistiek drukwerk’ wordt kwaliteitsdrukwerk voor onze kunstopleidingen Sint Lucas Antwerpen, bedoeld. Naast de hoge kwaliteitseisen (idem Perceel premium drukwerk), zijn er ook bijkomende technische vereisten. Denk aan perscontrole, kleur- en saturatiecorrecties, nieuwe en niet-courante afwerkingsmogelijkheden van bindingen en kapvormen (zoals foliedruk, preegdruk, vernisdruk, plastificatie, otabind enz.)

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.

Main site or place of performance

Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Access control system

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Printed matter and related products

Ireland

Value: 560,000 Euro

United Kingdom : Birmingham - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Basildon - Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Periodicals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Newspapers, journals, periodicals and magazines

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Plymouth - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling