Tender description

Modernizare locuri de joaca.

Valoarea estimată fără TVA: 2 352 940 RON fara TVA.

Oferta financiara depusa de catre ofertanti, al carui pret depaseste valoarea estimata (2 352 940 RON fara TVA), va fi declarata inacceptabila.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

A.D.P. Piteşti – Compartiment Juridic

Str. Obor nr. 3

Pitești

110194

+40 248221401 / +40 248223526

[email protected]

+40 248221401 / +40 248223526

www.domeniu.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-27
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 37535200

Award details

This tender awarded a total of RON 2,168,547 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 2.2 million

Locations

România, Pitești

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 2.2 million

Modernizare locuri de joaca.

Valoarea estimată fără TVA: 2 352 940 RON fara TVA.

Oferta financiara depusa de catre ofertanti, al carui pret depaseste valoarea estimata (2 352 940 RON fara TVA), va fi declarata inacceptabila.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Award criteria

Descriere: perioada de garantie acordata investitiei este de 24 luni. Algoritm de calcul: punctaj maxim — 10 puncte va fi acordat ofertei ce prezinta perioada de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

10

Descriere: durata de executie a investitiei 90 de zile. Algoritm de calcul: punctaj maxim -10 puncte va fi acordat ofertei ce prezinta durata de executie cea mai mica [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

10

Punctajul se acorda astfel: (a) Pentru cea mai mare durata de mentenanta gratuita, se acorda punctajul maxim, (b) Pentru celelate durate de mentenanta, punctajul se acorda [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

10

70

Main site or place of performance

Municipiul Pitesti.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Treharris - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Warwick - Services provided by nurses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 21.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Foreign economic-aid-related services

Germany

Value: Not specified