This tender in no longer available.

Tender description

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100 %-lise naatriumhüdroksiidi ostmine. Hanke maht: eeldatav kogus 4 580 tonni. Täpne maht selgub vastavalt tootmisvajadusele ning tellimustele (selguse mõttes: ostja ei garanteeri kindlat kauba kogust, vaid tellib seda vastavalt vajadusele). Orienteeruv kuutarne on 180 tonni.

Tarneperiood: 16.5.2019–30.4.2021 Ostja sõlmib riigihanke 206596 tulemusel raamlepingu kuni 5 müüjaga ning kauba ostmise vajaduse korral korraldab siduvate hinnapakkumiste saamiseks ja müügilepingu sõlmimiseks nende müüjate vahel minikonkursi (edaspidi nimetatud konkurss) käesoleva raamlepingu tingimustel ning parima pakkumise teinud müüja on kohustatud müüma ostjale kauba vastavalt esitatud konkursi tingimustele, hinnale ning müügilepingu ja raamlepingu tingimustele.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud sama või analoogilise

toodangu müügilepingut vähemalt kogumaksumusega 1 000 000 EUR. Pakkuja peab esitama

nimekirja olulisematest sama või analoogilise toodangu müügilepingutest, mis on pakkuja poolt

täidetud hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul koos teabega nende maksumuse, kuupäevade

ja teiste lepingupoolte kohta vormil „Lepingute nimekiri“.

2) Vahendajana tegutseval taotlejal peab olema kauba tootja poolt väljastatud dokumendid, mis

kinnitavad tellitava kauba tarnimise õigust (volikiri või kirjalik kinnitus vms). Selle tõenduseks

tuleb esitada vastav tootja poolt pakkujale väljastatud dokument (volikiri, kirjalik kinnitus vms).

Taotleja, kes on ise kauba tootja ja täidab antud hanke mahu oma toodetud kauba arvelt, peab

esitama kirjaliku kinnituse selle kohta, et on kauba tootja.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema

vähemalt 1 000 000 EUR. Pakkuja peab esitama tõendi hanke algamise ajaks lõppenud viimase

majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe kohta vormil „Pakkuja netokäive“, või

vastava majandusaasta aruande väljavõtte.

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja on registreeritud oma asukohamaa äriregistris või muus sarnases registris, kui see

tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Eestis registreeritud pakkuja andmeid kontrollib

hankija ise. Välispakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud

Äriregistris või muus sarnases registris.Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2019-04-15

11:00

Kuupäev
2019-04-15
Konkursi liik
Open
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

5

Kohalik aeg
11:00

Lisateave

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2019-03-13
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

See on korduv hange
ei
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 24311520

Bidding information

Bidding deadline

15 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Eesti, Narva-Jõesuu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100 %-lise naatriumhüdroksiidi ostmine. Hanke maht: eeldatav kogus 4 580 tonni. Täpne maht selgub vastavalt tootmisvajadusele ning tellimustele (selguse mõttes: ostja ei garanteeri kindlat kauba kogust, vaid tellib seda vastavalt vajadusele). Orienteeruv kuutarne on 180 tonni.

Tarneperiood: 16.5.2019–30.4.2021 Ostja sõlmib riigihanke 206596 tulemusel raamlepingu kuni 5 müüjaga ning kauba ostmise vajaduse korral korraldab siduvate hinnapakkumiste saamiseks ja müügilepingu sõlmimiseks nende müüjate vahel minikonkursi (edaspidi nimetatud konkurss) käesoleva raamlepingu tingimustel ning parima pakkumise teinud müüja on kohustatud müüma ostjale kauba vastavalt esitatud konkursi tingimustele, hinnale ning müügilepingu ja raamlepingu tingimustele.

Start

2019-05-16

End

2021-04-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Doncaster - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Gases

Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Coventry - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Diesel oil

Norway

Value: 11.9 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Fine and various chemical products

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Blood analysers

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Preston - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified