Tender description

Hanke objektiks on Enefit Wind OÜ-le kuuluvate Noarootsi vallas paiknevas Aulepa tuulepargis 16-le ja Vanaküla tuulepargis 3-le WinWind WWD3 tuulikule alljärgnevate teenuste osutamine koos vajalike varuosade tarnimisega.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
1) Pakkuja viimase kolme, riigihanke pakkumuste esitamise ajaks, lõppenud majandusaasta netokäive (müügitulu) peab olema iga aasta vähemalt 500 000 EUR.
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab omama viimase kolme (3) aasta jooksul alates hanke väljakuulutamisest elektritootmisseadmete hooldustööde kogemust aastase mahuga minimaalselt 500 000 EUR/a (käibemaksuta), millest üks leping kolme aasta perioodis on mahuga minimaalselt 500 000 EUR/a (käibemaksuta).

2) Pakkujal peab olema lepingu perioodil tööde eest vastutav isik, kes omab kehtivat A-pädevustunnistust või samaväärset tunnistust. Lisaks peab töövõtjal olema minimaalselt kaks (2) isikut, kes omavad kehtivat B-pädevustunnistust või samaväärset tunnistust.

3) Pakkujal peab olema tehtud vastutuskindlustus summas vähemalt 500 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada kinnitus vastutuskindlustuse olemasolu kohta ja vastutuskindlustuse summa. Hankija nõudmisel tuleb pakkujal esitada

vastutuskindlustuse poliisi koopia või muu asjakohane dokument, mis näitab, et pakkujal on lepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid olemas või tal on võimalus neid saada (RHS § 100 lg 1 p 2).Hankemenetlus

Kuupäev
2020-06-19
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Konkursi liik
Open
Kohalik aeg
15:00
Pakkumuste avamise tingimused

2020-06-19

15:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET

Lisateave

Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Electronic payment will be used
jah
See on korduv hange
ei
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Electronic invoicing will be accepted
jah
Lisateave
Riigihange ei ole ühe menetluse raames osadeks jaotatud, sest hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koostoimivad ja sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud teenused.
Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-05-19 Main CPV code 50800000

Bidding information

Bidding deadline

19 Jun 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hanke objektiks on Enefit Wind OÜ-le kuuluvate Noarootsi vallas paiknevas Aulepa tuulepargis 16-le ja Vanaküla tuulepargis 3-le WinWind WWD3 tuulikule alljärgnevate teenuste osutamine koos vajalike varuosade tarnimisega.

Description of renewals

Lepingut on võimalik pikendada 2 aastat

SIMILAR TENDERS

Norway : Egersund - Photocopiers

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Norway : Gardermoen - X-ray inspection equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Metal detectors

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 41.6 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

Norway

Value: Not specified