Tender description

Ülesõitude ja ülekäikude signalisatsiooniga varustamine ning moderniseerimine, mastalajaamade rekonstrueerimine, uue monitooringusüsteemi loomine, töötajate koolitamine uute ülesõitude haldamiseks.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
1) Pakkuja netokäive raudteerajatiste ehitamise valdkonnas kuni viimase kolme riigihanke algatamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul peab olema olnud vähemalt 750 000 EUR (käibemaksuta) aastas.
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab olema viimase 60 kuu jooksul edukalt teostanud EL-is vähemalt ühe (1) avaliku raudteeülesõidu automaatika projekti maksumusega vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) EUR peatöövõtjana. Antud projekt peab olema vastavuses asukohamaa riiklike nõuetega ja vastavuses EL-i õigusaktidega.

2) Pakkuja peab olema juurutanud EVS-EN ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi või omama pakkuja juhtorgani poolt kehtestatud ettevõtte sisemist kvaliteedijuhtimise süsteemi.

3) Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate raudtee infrastruktuuri ehitustööde teostamisel kaasama vastutava isikuna ehitustööde objektijuhi, kes omab raudtee teemehaanik tase 5 kutsekvalifikatsiooni (või samaväärne).

4) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse ja/või majanduslikule ja finantsseisundile vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa 9 vormi kohase teise isiku nõusoleku. Kui isik, kelle näitajatele tuginetakse, töötab teises ettevõttes, siis peab olema ka tema tööandja luba, et ta lubab enda alluval lepingu täitmisel osaleda (vabas vormis).

NB! Juhul, kui tegemist on välismaa pädeva asutuse poolt välja antud kutsetunnistusega, peab see olema läbinud Eesti Vabariigi vastava instantsi poolt läbiviidud tunnustamismenetlus (Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus. RT I 2008, 30, 191). Samuti peab esitatud kutsetunnistus või selle tunnustus kehtima terve hankelepingu kehtivuse aja. Juhul, kui kutsetunnistuse või tunnustuse kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, võtab pakkuja kohustuse asuda kutsetunnistuse või tunnustuse uuendamismenetlust taotlema vähemalt neli kuud enne vastava kutsetunnistuse või tunnustuse lõppu. Pakkuja esitab vastava kohustuse võtmise kohta kirjaliku kinnituse.

NB2! Juhul, kui pakkuja kasutab RHS § 101 lõike 1 punktis 6 sätestatud hariduse ja kutsekvalifikatsiooni ning vastava kogemuse puhul ettevõtja vahenditele tuginemist, on see lubatud üksnes juhul, kui ettevõtjad, kelle vahenditele tuginetakse, täidavad vastavat hankelepingut või selle osa isiklikult.

Lepingu täitmise tingimused
HD lisa 14 ja 15

Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2019-05-03

13:00

Riigihangete register

Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
EN
Kohalik aeg
13:00
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Konkursi liik
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Kuupäev
2019-05-03

Lisateave

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2019-03-13
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Electonic ordering will be used
jah
See on korduv hange
ei
Electronic invoicing will be accepted
jah
Electronic payment will be used
jah
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 45234115

Bidding information

Bidding deadline

3 May 2019

39 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Ülesõitude ja ülekäikude signalisatsiooniga varustamine ning moderniseerimine, mastalajaamade rekonstrueerimine, uue monitooringusüsteemi loomine, töötajate koolitamine uute ülesõitude haldamiseks.

Main site or place of performance

Eesti

Yes

Lääne-Harju YFLJSTLPALTapa-Tartu (15 ülesõitu) YFTAPATARTTapa-Tartu (8 ülesõitu) TALTARTUTapa-Narva TAPANARVA

Award criteria

Hooldusvälp

10.0

Hankija tõkkepuuajamite ja betoonvundamentide laovaru kasutamine

5.0

Kogu ülesõidu turvalisuse terviklikkuse tase

15.0

Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta vastavalt HD lisa 11 ja HD lisa 4 p. 1 valem A.

70.0

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 337,500 Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 181,302 Pound Sterling

United Kingdom : Southend-on-Sea - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software package and information systems

Norway

Value: Not specified