This tender in no longer available.

Tender description

Ülesõitude ja ülekäikude signalisatsiooniga varustamine ning moderniseerimine, mastalajaamade rekonstrueerimine, uue monitooringusüsteemi loomine, töötajate koolitamine uute ülesõitude haldamiseks.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab olema viimase 60 kuu jooksul edukalt teostanud EL-is vähemalt ühe (1) avaliku raudteeülesõidu automaatika projekti maksumusega vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) EUR peatöövõtjana. Antud projekt peab olema vastavuses asukohamaa riiklike nõuetega ja vastavuses EL-i õigusaktidega.

2) Pakkuja peab olema juurutanud EVS-EN ISO 9001 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi või omama pakkuja juhtorgani poolt kehtestatud ettevõtte sisemist kvaliteedijuhtimise süsteemi.

3) Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate raudtee infrastruktuuri ehitustööde teostamisel kaasama vastutava isikuna ehitustööde objektijuhi, kes omab raudtee teemehaanik tase 5 kutsekvalifikatsiooni (või samaväärne).

4) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse ja/või majanduslikule ja finantsseisundile vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa 9 vormi kohase teise isiku nõusoleku. Kui isik, kelle näitajatele tuginetakse, töötab teises ettevõttes, siis peab olema ka tema tööandja luba, et ta lubab enda alluval lepingu täitmisel osaleda (vabas vormis).

NB! Juhul, kui tegemist on välismaa pädeva asutuse poolt välja antud kutsetunnistusega, peab see olema läbinud Eesti Vabariigi vastava instantsi poolt läbiviidud tunnustamismenetlus (Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus. RT I 2008, 30, 191). Samuti peab esitatud kutsetunnistus või selle tunnustus kehtima terve hankelepingu kehtivuse aja. Juhul, kui kutsetunnistuse või tunnustuse kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, võtab pakkuja kohustuse asuda kutsetunnistuse või tunnustuse uuendamismenetlust taotlema vähemalt neli kuud enne vastava kutsetunnistuse või tunnustuse lõppu. Pakkuja esitab vastava kohustuse võtmise kohta kirjaliku kinnituse.

NB2! Juhul, kui pakkuja kasutab RHS § 101 lõike 1 punktis 6 sätestatud hariduse ja kutsekvalifikatsiooni ning vastava kogemuse puhul ettevõtja vahenditele tuginemist, on see lubatud üksnes juhul, kui ettevõtjad, kelle vahenditele tuginetakse, täidavad vastavat hankelepingut või selle osa isiklikult.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
1) Pakkuja netokäive raudteerajatiste ehitamise valdkonnas kuni viimase kolme riigihanke algatamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul peab olema olnud vähemalt 750 000 EUR (käibemaksuta) aastas.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Lepingu täitmise tingimused
HD lisa 14 ja 15

Hankemenetlus

Kuupäev
2019-05-03
Pakkumuste avamise tingimused

2019-05-03

13:00

Riigihangete register

Konkursi liik
Open
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement
jah
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
ei
Kohalik aeg
13:00

Lisateave

Electronic invoicing will be accepted
jah
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2019-03-13
Electronic payment will be used
jah
Electonic ordering will be used
jah
See on korduv hange
ei
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 45234115

Bidding information

Bidding deadline

3 May 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Eesti, Tallinn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Ülesõitude ja ülekäikude signalisatsiooniga varustamine ning moderniseerimine, mastalajaamade rekonstrueerimine, uue monitooringusüsteemi loomine, töötajate koolitamine uute ülesõitude haldamiseks.

Yes

Lääne-Harju YFLJSTLPALTapa-Tartu (15 ülesõitu) YFTAPATARTTapa-Tartu (8 ülesõitu) TALTARTUTapa-Narva TAPANARVA

Award criteria

Hooldusvälp

10.0

Hankija tõkkepuuajamite ja betoonvundamentide laovaru kasutamine

5.0

Kogu ülesõidu turvalisuse terviklikkuse tase

15.0

Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta vastavalt HD lisa 11 ja HD lisa 4 p. 1 valem A.

70.0

Main site or place of performance

Eesti

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Malta : Msida - Seeders, planters or transplanters

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Closed-circuit television cameras

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Alnwick - Architectural design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - System and support services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 40.0 million Denar

Norway : Oslo - Software programming and consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Paisley - Quantity surveying services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling