This tender in no longer available.

Tender description

Käesoleva hankemenetluse esemeks on labori seadmete ostmine BSL3 laborisse, aadressil Tartu, Ravila 14b, ostmine vastavalt tehnilistes kirjeldustes esitatud tingimustele.

Riigihange on jagatud osadeks. Pakkujatele on lubatud esitada pakkumus kõikidele osale.

Hankelepingute täitmise tähtaeg osade 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 osas on hiljemalt 2 (kaks) kuud hankelepingu sõlmimisest.

Hankelepingute täitmise tähtaeg osa 4 osas on hiljemalt 4 (neli) kuud hankelepingu sõlmimisest.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/procurement-passport või alusdokumendist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/documents?group=B
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/procurement-passport või alusdokumendist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/documents?group=B
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/procurement-passport või alusdokumendist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2153072/documents?group=B

Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2020-08-11

15:00

Riigihangete register

Konkursi liik
Open
Kuupäev
2020-08-11
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Kohalik aeg
15:00

Lisateave

Lisateave
Kui hanke alusdokumentides on märgitud kindel ostuallikas, protsess, kaubamärk, patent, tüüp, päritolu, tootmisviis või RHS § 88 lg-s 2 nimetatud alus, on RHS § 88 lg 3, 6 ja 7 kohaselt pakkujatel alati õigus pakkuda samaväärseid tooteid, olenemata sellest, kas hankija on lisanud märke „või sellega samaväärne“.
Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2020-07-10
Electronic payment will be used
jah
See on korduv hange
ei
Electronic invoicing will be accepted
jah
Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

[email protected]

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Main CPV code 38500000

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 463,700

Locations

Eesti, Tartu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Rakkude ja viiruste kasvatamise, kogumise ja säilitamise seadmed

Value

EUR 110,000

Rakkude ja viiruste kasvatamise, kogumise ja säilitamise seadmed Soetame seadmete komplekti koekultuuri rakkude kasvatamiseks ja viiruste paljundamiseks, nende kogumiseks ja säilitamiseks.

Bioloogiliste materjalide analüüsimise seadmete komplekt

Value

EUR 51,000

Bioloogiliste materjalide analüüsimise seadmete komplekt Soetame seadmete komplekti bioloogiliste materjalide analüüsimiseks.

Katselooma ruumide seadmete komplekt

Value

EUR 58,000

Katselooma ruumide seadmete komplekt Soetame seadmete komplekti ABSL-3 (animal biosafety level 3) katseloomade ruumi.

Bioohutuse kabinettide komplekt

Value

EUR 88,000

Bioohutuse kabinettide komplekt Soetame BSL3 labori tarvis bioohutuse kappide komplekti koos selle paigaldamisega ja ventilatsiooni ühendamisega. Ventilatsiooni ühendamise kirjeldused on toodud tehnilises kirjelduses, ruumide skeem ja kappide paiknemine on toodu joonisel. Hanke täitmiseks on pakkujal võimalus tutvuda ruumide ja ventilatsiooni skeemidega ning teha mõõtmisi kohapeal.

Award criteria

Lisapunktid pakkumuses esitatud 5 (viie) klass II bioohutuskappide täiendavate tingimuste täitmise eest

25.0

75.0

Nukleiinhapete puhastamise robot

Value

EUR 43,000

Nukleiinhapete puhastamise robot Soovime hankida süsteemi DNA, RNA, valkude ja rakkude automaatseks puhastamiseks.

Reaalaja PCR termotsükler

Value

EUR 50,000

Reaalaja PCR termotsükler Soovime hankida reaalaja PCR termotsükleri, mis võimaldab suure täpsusastmega määrata spetsiifiliste järjestustega nukleiinhapete hulka proovis.

Western blot-imaging seade

Value

EUR 43,000

Western blot-imaging seade Soovime hankida süsteemi DNA, RNA, valkude detekteerimiseks ja kvantifitseerimiseks, kasutades fluoressentsil põhinevat detekteerimist. Seade peab olema kasutatav ka viirusega nakatunud rakkude detekteerimiseks focus forming assay abil.

Ühekanaline Nanodrop spektrofotomeeter

Value

EUR 10,700

Ühekanaline Nanodrop spektrofotomeeter Soovime hankida spektrofotomeetri, mis on sobilik mikrokoguste nukleiinhapete ja valkude UV-VIS spektrite analüüsiks.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of a Modular and Unmanned Ground Vehicle with Detection Capabilities for EUSECTRA Training Centre

Germany

Value: 220,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Automation system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 89,983 Pound Sterling

Malta : Victoria - Telescopes

Malta

Value: Not specified