Tender description

Predmet nabave je: TS Vrboran - zamjena mjernih transformatora, sklopne i spojno ovjesne opreme u VP Meterize i Dujmovača zbog povećanja PM, u skladu s Tehničkom specifikacijom, Troškovnikom i Ponudbenim listom te cjelokupnom DON, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.
Main CPV code 31730000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 30 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

HRK 4.1 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS

Lot

Value

HRK 4.1 million

Lot Predmet nabave je: TS Vrboran - zamjena mjernih transformatora, sklopne i spojno ovjesne opreme u VP Meterize i Dujmovača zbog povećanja PM, u skladu s Tehničkom specifikacijom, Troškovnikom i Ponudbenim listom te cjelokupnom DON, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude. Pod nabavom " TS Vrboran - zamjena mjernih transformatora, sklopne i spojno ovjesne opreme u VP Meterize i Dujmovača zbog povećanja PM ", u okviru ove DON, podrazumijeva se slijedeće: nabava opreme definirane Troškovnikom ove DON, utovar i prijevoz opreme (osigurava naručitelj) koja se ugrađuje iz skladišta TS Konjsko na lokaciju ugradnje, zamjena primarne opreme postrojenja 110 kV? izvođenje elektromontažnih i graditeljskih radova na ugradnji SMT-a, sabirničkih i izlaznih rastavljača, prekidača, odvodnika prenapona, priključno-spojne opreme sukladno tehničkoj specifikaciji i troškovniku ove DON, zamjena sekundarne opreme, uvođenje u SDV, čelični stupovi, portali, betonski temelji, kanali, izrada izvedbenog projekta, izrada projekta izvedenog stanja

ac

Kriterij iskustvo tehničkog stručnjaka - inženjera elektrotehničke struke = KITSE10 % (10 bodova)Kriterij iskustvo ispitivača elektrotehničke struke = KITI10 % (10 bodova)Kriterij Iskustvo montaže, ispitivanja i puštanja u pogon prekidača tip 8E1-I-123 = KSPFI10 % (10 bodova)70 % (70 bodova)

Main site

Mjesto izvršenja ugovora je TS 220/110/35/10 kV Vrboran, Vrboran 15, 21000 Split.

SIMILAR TENDERS

Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Electric motors, generators and transformers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ceiling lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone cables and associated equipment

Malta

Value: Not specified

Computer equipment and supplies

Malta

Value: Not specified

Security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Fire-alarm systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified