This tender has expired.

Tender description

Euroopa Komisjon, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets Teamenv-tenders@ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073ELi tolmeldajaid käsitleva tegevuskava elluviimisega seotud tehniline tugiENV.D.2/SER/2018/0028Komisjon algatas 2018. aasta 1. juunil ELi tolmeldajate arvukuse jätkuva kahanemise küsimustega tegelemiseks strateegilise tegevuskava. Nimetatud tegevuskava on bioloogilise mitmekesisuse hävinemise ja ökosüsteemi teenuste halvenemise peatamisele suunatud ELi püüde osa, lahutamatu osa ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiast aastani 2020. Kõnealuse lepingu eesmärk on tagada komisjonile tehniline tugi mitmete tegevuskava elluviimisega seotud tegevuste elluviimisel.500000.00Väljaspool asutustAvatud kutse pakkumusele: teenusleping teabe kogumise ja seotud tervikuks ühendamise kohta tolmeldajate ja tolmlemise ökosüsteemi teenuse valdkonnas, tolmeldajatega seotud tegevuste seire ELi liikmesriikides, temaatiliste õpikodade ja konverentside korraldamine, võrgupõhiste ressursside haldamine ja teabevahetus tolmeldajate kohta. Lepingu maksimaalne kestus on 24 kuud ja maksimaalseks eelarveks on määratud 500 000 EUR.500000.0024Vt hankedokumente (vt tehnilise kirjelduse punkte 1.1 ja 1.7)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle DPakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.euAvaliku sektori hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse nr 2015/1929 kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktiga e võib avaliku sektori hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, eeldusel et kõnealused teenused või ehitustööd vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile ja esialgne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.Pakkumisdokumente saab alla laadida punktis I.3) nimetatud aadressil olevalt veebisaidilt. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu+352 43032100http://curia.europa.euLepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.2018-09-20BelgiaBrüsselKomisjon algatas 2018. aasta 1. juunil ELi tolmeldajate arvukuse jätkuva kahanemise küsimustega tegelemiseks strateegilise tegevuskava. Nimetatud tegevuskava on bioloogilise mitmekesisuse hävinemise ja ökosüsteemi teenuste halvenemise peatamisele suunatud ELi püüde osa, lahutamatu osa ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiast aastani 2020. Kõnealuse lepingu eesmärk on tagada komisjonile tehniline tugi mitmete tegevuskava elluviimisega seotud tegevuste elluviimisel.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus
Vt hankedokumente (vt tehnilise kirjelduse punkte 1.1 ja 1.7)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah
Selection criteria as stated in the procurement documents
jah

Hankemenetlus

Pakkumuste avamise tingimused

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle D

Pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.eu

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
SV
Kohalik aeg
16:00
Kuupäev
2018-10-30
Konkursi liik
Open

Lisateave

Lisateave

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse nr 2015/1929 kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktiga e võib avaliku sektori hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, eeldusel et kõnealused teenused või ehitustööd vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile ja esialgne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Pakkumisdokumente saab alla laadida punktis I.3) nimetatud aadressil olevalt veebisaidilt. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-09-20
Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

+352 43032100

http://curia.europa.eu

See on korduv hange
ei

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgia, Brüssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Avatud kutse pakkumusele: teenusleping teabe kogumise ja seotud tervikuks ühendamise kohta tolmeldajate ja tolmlemise ökosüsteemi teenuse valdkonnas, tolmeldajatega seotud tegevuste seire ELi liikmesriikides, temaatiliste õpikodade ja konverentside korraldamine, võrgupõhiste ressursside haldamine ja teabevahetus tolmeldajate kohta. Lepingu maksimaalne kestus on 24 kuud ja maksimaalseks eelarveks on määratud 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Väljaspool asutust

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling