This tender in no longer available.

Tender description

Euroopan komissio, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073EU:n pölyttäjäaloitteen toteuttamiseen liittyvä tekninen tukiENV.D.2/SER/2018/0028Komissio hyväksyi EU:n pölyttäjäaloitteen 1.6.2018 pölyttäjien määrän vähenemisen hoitamiseksi. Tämä aloite on osa EU:n pyrkimyksiä pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien tuottamien palveluiden rapautuminen, ja se on osa vuoteen 2020 ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa EU:n strategiaa. Tämän sopimuksen tavoitteena on teknisen tuen toimittaminen komissiolle aloitteen eri toimien toteuttamista varten.500000.00toimipaikan ulkopuolellaKyseessä on avoin tarjouskilpailu palvelusopimuksesta, jonka alana on pölyttäjiä ja ekosysteemin suorittamaa pölytyspalvelua koskevien tietojen kerääminen ja synteesin luonti niistä, pölyttäjiä koskevien toimien seuranta EU:n jäsenvaltioissa, aihetta käsittelevien työpajojen ja konferenssien järjestäminen, verkkoresurssien hallinnointi ja pölyttäjiä koskeva viestintä. Sopimuksen enimmäiskesto on 24 kuukautta ja enimmäisbudjetti on 500 000 EUR.500000.0024katso hankinta-asiakirjat (katso tarjouseritelmien kohdat 1.1) ja 1.7)).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle DEnintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen (osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata).Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 3 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: [email protected]äli kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää toimitiloihinsa pääsyn.Varainhoitoasetusta N:o 2015/1929 koskevien soveltamissääntöjen (annettu 28.10.2015) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana käyttää neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle, jos nämä uudet palvelut tai rakennusurakat ovat samanlaisia kuin perushanke, josta alkuperäinen hankintasopimus on tehty hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja edellyttäen, että 134 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.Unionin yleinen tuomioistuinRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euTarjoajat voivat toimittaa mahdolliset sopimuksentekomenettelyä koskevat huomautukset kohdassa I.1) ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.Epäiltäessä hallinnollista epäkohtaa asiasta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kantelu ei vaikuta muutoksenhaun määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.Muutosta on haettava kohdassa VI.4.1) mainitulta elimeltä 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.2018-09-20BelgiaBrysselKomissio hyväksyi EU:n pölyttäjäaloitteen 1.6.2018 pölyttäjien määrän vähenemisen hoitamiseksi. Tämä aloite on osa EU:n pyrkimyksiä pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien tuottamien palveluiden rapautuminen, ja se on osa vuoteen 2020 ulottuvaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa EU:n strategiaa. Tämän sopimuksen tavoitteena on teknisen tuen toimittaminen komissiolle aloitteen eri toimien toteuttamista varten.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
katso hankinta-asiakirjat (katso tarjouseritelmien kohdat 1.1) ja 1.7)).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle D

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen (osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata).

Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 3 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: [email protected]

Mikäli kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää toimitiloihinsa pääsyn.

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Paikallinen aika
16:00
Päivämäärä
2018-10-30
Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Lisätiedot

Varainhoitoasetusta N:o 2015/1929 koskevien soveltamissääntöjen (annettu 28.10.2015) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana käyttää neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle, jos nämä uudet palvelut tai rakennusurakat ovat samanlaisia kuin perushanke, josta alkuperäinen hankintasopimus on tehty hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja edellyttäen, että 134 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Tarjoajat voivat toimittaa mahdolliset sopimuksentekomenettelyä koskevat huomautukset kohdassa I.1) ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Epäiltäessä hallinnollista epäkohtaa asiasta voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kantelu ei vaikuta muutoksenhaun määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

Muutosta on haettava kohdassa VI.4.1) mainitulta elimeltä 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-09-20
Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgia, Bryssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Kyseessä on avoin tarjouskilpailu palvelusopimuksesta, jonka alana on pölyttäjiä ja ekosysteemin suorittamaa pölytyspalvelua koskevien tietojen kerääminen ja synteesin luonti niistä, pölyttäjiä koskevien toimien seuranta EU:n jäsenvaltioissa, aihetta käsittelevien työpajojen ja konferenssien järjestäminen, verkkoresurssien hallinnointi ja pölyttäjiä koskeva viestintä. Sopimuksen enimmäiskesto on 24 kuukautta ja enimmäisbudjetti on 500 000 EUR.

Main site or place of performance

toimipaikan ulkopuolella

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified