This tender in no longer available.

Tender description

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-07-23
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
13:00
De inschrijving moet geldig blijven tot
2018-08-05
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-07-12

16:30

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Raadhuisplein 24

Hoogeveen

7901 BW

+31 528291911

h.schriemer@dewoldenhoogeveen.nl

https://inhuur.vooruitindrenthe.nl/Opdracht/Samenwerkingsorganisatie-De-Wolden-Hoogeveen/Jeugd--en-gezinswerker-Veilig-opgroeien/402

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 85000000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 142,216

Locations

Nederland, Hoogeveen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 142,216

Binnen de gemeente De Wolden en Hoogeveen, eenheid Dienstverlening en Activering, team Jeugd en bijzondere zorg zijn er 2 vacatures. Wij zoeken per zo spoedig mogelijk twee: Jeugd- en Gezinswerkers Veilig Opgroeien (profiel medewerker beleidsuitvoering I, beide gemiddeld 32 uur per week)

Voor deze functie ligt het accent van je betrokkenheid bij gezinnen waar er zoveel zorgen zijn over veiligheid en ontwikkeling van een kind dat er meer nodig is om de veiligheid te waarborgen en ontwikkelingsdreiging te doen afnemen.

Functie-informatie

Je houdt je bezig met:

- Het opbouwen van het diagnostisch beeld met behulp van daarvoor beschikbare instrumenten;

- Het verrichten van crisisinterventie;

- Het vaststellen van de benodigde zorg en het opstellen van een plan van aanpak met de cliënt;

- Het opstellen van een verwijzing, cq beschikking voor de benodigde zorg en ondersteuning;

- Het signaleren van (aspecten) van onveiligheid; het kunnen maken van een risicotaxatie;

- Het opstellen van veiligheidsplannen (Gezinssplan) met de cliënt en diens (sociale en professionele) netwerk en het bewaken van de uitvoering van veiligheidsplannen;

- Het voeren van regie op veiligheid en waar nodig bijsturen;

- Het (waar nodig) indienen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming;

- Het ondersteunen van de cliënt bij het daadwerkelijk inzetten van zorg op basis van de beschikking en het bewaken van de continuïteit en samenhang van de zorg en ondersteuning;

- Het met de cliënt evalueren of de geleverde zorg nog voldoet aan de gestelde doelen. Indien nodig zorgen voor een eventuele bijstelling, aanscherping en/of wijziging van de indicatiestelling;

- Het bijhouden van het cliëntdossier;

- Samenwerken met de Uitvoeringscoordinator en betrokken hulpverlening;

- Coördineren van vrijwillig gesloten plaatsingen.

Start

2018-07-22

End

2019-01-21

Description of renewals

1 x 6 maanden

Award criteria

Kwaliteit

75

25

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Road equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Liverpool - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Digital Development Services for Communications Provided to the EIB Group

Luxembourg

Value: 7.1 million Euro

United Kingdom : Canterbury - Technical testing, analysis and consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hull - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Preston - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Motion picture and video production services

Norway

Value: Not specified