This tender in no longer available.

Tender description

De opdracht betreft:

1) het uitvoeren van de Ondersteuningsvormen voor volwassenen (18+) in het kader van de Wmo 2015 in de vorm van ondersteuningsprofielen. Binnen de scope van deze ondersteuningsprofielen behoren de volgende vormen van ondersteuning:

— Huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

2) het uitvoeren van beschut werk in het kader van de Participatiewet. De Opdrachtgever kiest ervoor om activerende onderdelen uit de Wmo (de arbeidsmatige dagbesteding) en Participatiewet (Beschut Werk) in samenhang in te kopen.Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open
Notice number in the OJ S
2017/S 180-369336

Aanvullende inlichtingen

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

aanbestedendende dienst

Almere

[email protected]

http://www.almere.nl

Nadere inlichtingen

Vanwege de bescherming van de commerciële belangen van de inschrijver wordt de definitieve opdrachtwaarde niet bekend gemaakt.

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-04-05
Beroepsinstantie

Rechtbank Amsterdam

Amsterdam

+31 883617000

[email protected]spraak.nl

http://www.rechtspraak.nl

Precise information on deadline(s) for review procedures

De gunningsbeslissing zal bekend worden gemaakt aan de inschrijvers. De inschrijvers die vooralsnog niet voor gunning in aanmerking komen, krijgen hiervan eveneens bericht. Voor deze inschrijvers bestaat de mogelijkheid een kort geding tegen de beslissing aanhangig te maken. De wettelijke termijn hiervoor is 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Dit betreft een fatale termijn.

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Amsterdam

Amsterdam

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Main CPV code 85000000

Bidding information

Bidding deadline

7 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1

Locations

Nederland, Almere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

1) Profiel psychosociale problematiek/psychische problematiek (PSY)

Value

EUR Not specified

1) Profiel psychosociale problematiek/psychische problematiek (PSY)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

2) Profiel licht verstandelijke beperking LVB)

Value

EUR Not specified

2) Profiel licht verstandelijke beperking LVB)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

3) Profiel cognitieve achteruitgang/psychogeriatrische problematiek (PG)

Value

EUR Not specified

3) Profiel cognitieve achteruitgang/psychogeriatrische problematiek (PG)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

4): (a) Profiel lichamelijke achteruitgang (LB- HH)

Value

EUR Not specified

4): (a) Profiel lichamelijke achteruitgang (LB- HH)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

4): (b) en (c) Profiel lichamelijke achteruitgang (LB, incl. NAH)

Value

EUR Not specified

4): (b) en (c) Profiel lichamelijke achteruitgang (LB, incl. NAH)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

5) Profiel zintuiglijke beperking (ZB)

Value

EUR Not specified

5) Profiel zintuiglijke beperking (ZB)

Ondersteuning volwassenen in Almere met huishoudelijke hulp, individuele begeleiding (met mogelijk een koppeling met persoonlijke verzorging) en dagbesteding.

Main site or place of performance

Almere

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Slough - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 975,000 Pound Sterling

United Kingdom : Middlesbrough - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Huddersfield - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Sedgefield - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Abertillery - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Enniskillen - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Guidance and counselling services

Ireland

Value: 14.0 million Euro