This tender in no longer available.

Tender description

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)V-03965324Avenida de Europa, [email protected]://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurementhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6780https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6780Usługi pomocy technicznej w zarządzaniu infrastrukturą i usługi wsparcia na rzecz EUIPOAO/003/20EUIPO zamierza zawrzeć umowę o usługi pomocy technicznej w zarządzaniu infrastrukturą i usługi wsparcia na rzecz EUIPO. Zamówienie jest podzielone na dwie części. EUIPO zamierza podpisać maksymalnie trzy umowy ramowe w systemie kaskadowym na każdą część, z maksymalnie trzema wykonawcami na każdą część i na okres 1 roku, z możliwością maksymalnie trzykrotnego przedłużenia, każdorazowo na okres maksymalnie 4 lat.6000000.002Pomoc techniczna i administracyjna na potrzeby usług związanych z zarządzaniem infrastrukturą1EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.Wybrane przedsiębiorstwo pomoże Działowi ds. Infrastruktury i Budynków EUIPO w realizacji jego zadań. Wybrany wykonawca musi być w stanie pomóc tej jednostce w zarządzaniu infrastrukturą i zagwarantować świadczenie usług analiz, doradztwa, monitorowania oraz pomocy technicznej i administracyjnej w odniesieniu do wszystkich usług wynikających z działalności Działu ds. Infrastruktury i Budynków.4500000.0048Projekty i zarządzanie techniczne2EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie badań wstępnych, projektów wstępnych i szczegółowych, zarządzanie techniczne i projektowe, koordynację bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne zadania, które musi wykonać Dział ds. Infrastruktury i Budynków.1500000.004862020-09-0813:0092020-09-1011:00EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.Oferenci mogą oddelegować maksymalnie dwóch przedstawicieli na sesję otwarcia ofert. Oferenci muszą przesłać nazwiska i kopie dokumentów tożsamości tych przedstawicieli najpóźniej do 8.9.2020 na adres poczty elektronicznej [email protected] przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3). Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxemburgoL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.euEuropejski Rzecznik Praw Obywatelskich1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box [email protected]://ombudsman.europa.euW ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości przez stronę skarżącą.2020-07-07HiszpaniaAlicanteEUIPO zamierza zawrzeć umowę o usługi pomocy technicznej w zarządzaniu infrastrukturą i usługi wsparcia na rzecz EUIPO. Zamówienie jest podzielone na dwie części. EUIPO zamierza podpisać maksymalnie trzy umowy ramowe w systemie kaskadowym na każdą część, z maksymalnie trzema wykonawcami na każdą część i na okres 1 roku, z możliwością maksymalnie trzykrotnego przedłużenia, każdorazowo na okres maksymalnie 4 lat.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-10

11:00

EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, HISZPANIA.

Oferenci mogą oddelegować maksymalnie dwóch przedstawicieli na sesję otwarcia ofert. Oferenci muszą przesłać nazwiska i kopie dokumentów tożsamości tych przedstawicieli najpóźniej do 8.9.2020 na adres poczty elektronicznej [email protected]

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-08
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

6

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
13:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-07
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403

Estrasburgo

67001

[email protected]

http://ombudsman.europa.eu

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxemburgo

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3). Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.
Electonic ordering will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości przez stronę skarżącą.

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 6.0 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone