This tender in no longer available.

Tender description

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”C/ Josep Pla, 2 Torres Diagonal Litoral B3, Office 10/26Barcelona08019Laura Romanolaura.romano@f4e.europa.euhttp://www.f4e.europa.euhttps://industryportal.f4e.europa.eu/Calls/SearchPublicCall.aspxhttps://eu.eu-supply.comEnergiaSzczegółowy projekt inżynieryjny w obszarze systemów pomocniczych modułu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiuF4E-OMF-1091Niniejsza procedura przetargowa dotyczy zapewnienia wsparcia inżynieryjnego na potrzeby szczegółowego projektu technicznego w obszarze systemu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu. Zakres wymaganych usług obejmuje wstępny projekt systemów pomocniczych modułu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu.2200000.00państwa członkowskie F4E — siedziba wykonawcy.Niniejsza procedura przetargowa dotyczy zapewnienia wsparcia inżynieryjnego na potrzeby szczegółowego projektu technicznego w obszarze systemu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu. Zakres wymaganych usług obejmuje wstępny projekt systemów pomocniczych modułu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu.2200000.0036Jedno wznowienie na kolejne 12 miesięcy (okres podstawowy wynoszący 36 miesięcy + 12-miesięczne wznowienie).ITER32020-08-3123:5992020-09-0211:001) Niniejsze ogłoszenie i pozostałe dokumenty zamówienia zostaną opublikowane również w profilu nabywcy Wspólnego Przedsięwzięcia. Zdecydowanie zaleca się podmiotom gospodarczym regularne przeglądanie witryny wspomnianej w sekcji I) niniejszego ogłoszenia.2) Niniejsza procedura przetargowa podlega zasadom ustanowionym w:(a) rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046 (dalej „ogólne rozporządzenie finansowe”); oraz(b) uzupełnionym rozporządzeniem finansowym dotyczącym przedsięwzięcia „Fusion for Energy”, przyjętym przez Radę Zarządzającą na podstawie decyzji z dnia 10 grudnia 2019 r.Wszystkie akty prawne znajdują się pod adresem internetowym: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx3) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie za pośrednictwem przewidzianego narzędzia eSubmission, wyszczególnionego w dokumentach zamówieniaSądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu+352 43032100http://curia.europa.euTermin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wnioski składane przez stronę oraz wszelkie odpowiedzi instytucji zamawiającej, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organ właściwy do rozpatrywania skarg o stwierdzenie nieważności wskazano w pkt VI.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu).2020-07-08HiszpaniaBarcelonaNiniejsza procedura przetargowa dotyczy zapewnienia wsparcia inżynieryjnego na potrzeby szczegółowego projektu technicznego w obszarze systemu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu. Zakres wymaganych usług obejmuje wstępny projekt systemów pomocniczych modułu testowego płaszcza chłodzonego wodą na bazie litu i ołowiu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

11:00

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
23:59

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze ogłoszenie i pozostałe dokumenty zamówienia zostaną opublikowane również w profilu nabywcy Wspólnego Przedsięwzięcia. Zdecydowanie zaleca się podmiotom gospodarczym regularne przeglądanie witryny wspomnianej w sekcji I) niniejszego ogłoszenia.

2) Niniejsza procedura przetargowa podlega zasadom ustanowionym w:

(a) rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046 (dalej „ogólne rozporządzenie finansowe”); oraz

(b) uzupełnionym rozporządzeniem finansowym dotyczącym przedsięwzięcia „Fusion for Energy”, przyjętym przez Radę Zarządzającą na podstawie decyzji z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wszystkie akty prawne znajdują się pod adresem internetowym: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx

3) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie za pośrednictwem przewidzianego narzędzia eSubmission, wyszczególnionego w dokumentach zamówienia

Precise information on deadline(s) for review procedures

Termin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wnioski składane przez stronę oraz wszelkie odpowiedzi instytucji zamawiającej, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organ właściwy do rozpatrywania skarg o stwierdzenie nieważności wskazano w pkt VI.4.1) ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu).

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-08

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.2 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling