Tender description

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.Renoveringen omfatter primært følgende:- Nybygning af forbindelsesbygning i 2 niveauer,- Opgradering ankomstforhold, belægninger samt etablering af ny rampe i terræn,- Modernisering af sengestuer, fælles arealer, kontorer og servicefunktioner,- Ombygning af badeværelser,- Facaderenovering som omfatter reparationer af ydervægge og udskiftning af vinduer,- Energirenovering gennem ændring af varmeanlæg til tostrengsanlæg på option.
Main CPV code 45200000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

17 Oct 2018

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Gentofte

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

DKK Not specified

Lot Moderniseringen af Tranehaven udføres i hovedentreprise som beskrevet i udbudsbetingelserne.

Options description

Beslåning og låse på døre samt etablering af to-strengs varmesystem.

Candidate criteria

Udvælgelseskriterier vil fremgå af udbudsmaterialet.

Number of envisaged candidates

4

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling