Tender description

Prirodni plin standardne kvalitete određene u Općim uvjetima opskrbe plinom („Narodne novine“ broj 50/18).Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 183-413651
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Služba za kontakt

Koprivnica

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-08
Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 09123000

Award details

This tender awarded a total of HRK 8,369,312 to 7 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 8.4 million

Locations

Hrvatska, Koprivnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Obrazovne ustanove – koprivničko područje

Value

HRK Not specified

Obrazovne ustanove – koprivničko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Main site or place of performance

Vidjeti dokumentaciju o nabavi.

Zdravstvene ustanove i socijalna ustanova - koprivničko područje

Value

HRK Not specified

Zdravstvene ustanove i socijalna ustanova - koprivničko područje Vidjeti DON.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Main site or place of performance

Vidjeti DON.

Koprivničko-križevačka županija – koprivničko područje

Value

HRK Not specified

Koprivničko-križevačka županija – koprivničko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Obrazovne ustanove – đurđevačko područje

Value

HRK Not specified

Obrazovne ustanove – đurđevačko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Zdravstvene ustanove – đurđevačko područje

Value

HRK Not specified

Zdravstvene ustanove – đurđevačko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Obrazovne ustanove – križevačko područje

Value

HRK Not specified

Obrazovne ustanove – križevačko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Zdravstvene ustanove – križevačko područje

Value

HRK Not specified

Zdravstvene ustanove – križevačko područje Prirodni plin.

Award criteria

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

Vidjeti DON

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Halifax - Solar energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Finland : Helsinki - Portfolio management services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Gateshead - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Heating engineering services for buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 660,000 Pound Sterling