Tender description

Godišnja nabava medicinskog potrošnog materijala.Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 129-293550
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-08
Precise information on deadline(s) for review procedures

1.7.10. Naziv i adresa žalbenog tijela, podaci o izjavljivanju žalbe i o roku za izjavljivanje žalbe:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije je uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of HRK 514,272 to 10 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 2.3 million

Locations

Hrvatska, Lovran

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Cement za rekonstrukciju kostiju

Value

HRK Not specified

Cement za rekonstrukciju kostiju Cement za rekonstrukciju kostiju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

EKG elektrode

Value

HRK Not specified

EKG elektrode EKG elektrode

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Filteri za anesteziološki aparat

Value

HRK Not specified

Filteri za anesteziološki aparat Filteri za anesteziološki aparat

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Folije za sterilizaciju

Value

HRK Not specified

Folije za sterilizaciju Folije za sterilizaciju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Gaza za medicinske namjene 1

Value

HRK Not specified

Gaza za medicinske namjene 1 Gaza za medicinske namjene

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Gaza za medicinske namjene 2

Value

HRK Not specified

Gaza za medicinske namjene 2 Gaza za medicinske namjene

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Implantati i oprema za šivanje meniska

Value

HRK Not specified

Implantati i oprema za šivanje meniska Implantati i oprema za šivanje meniska

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Implantati za artroskopiju koljena 2

Value

HRK Not specified

Implantati za artroskopiju koljena 2 Implantati za artroskopiju koljena

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Implantati za plastiku ligamenata

Value

HRK Not specified

Implantati za plastiku ligamenata Implantati za plastiku ligamenata

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Instrumenti za artroskopiju koljena

Value

HRK Not specified

Instrumenti za artroskopiju koljena Instrumenti za artroskopiju koljena

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Instrumenti za vađenje cementa

Value

HRK Not specified

Instrumenti za vađenje cementa Instrumenti za vađenje cementa

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 1

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 1 Jednokratni materijal za njegu pacijenata

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 2

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 2 Jednokratni materijal za njegu pacijenata

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 1

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 1 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 2

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 2 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 3

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 3 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 4

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 4 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 5

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 5 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Kirurški instrumenti osnovni

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti osnovni Kirurški instrumenti

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Kirurški instrumenti specijalni

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti specijalni Kirurški instrumenti

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Kirurški instrumenti specijalni 1

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti specijalni 1 Kirurški instrumenti

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Kirurški konci

Value

HRK Not specified

Kirurški konci Kirurški konci

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Kirurški mantili

Value

HRK Not specified

Kirurški mantili Kirurški mantili

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Komprese pamučne

Value

HRK Not specified

Komprese pamučne Komprese pamučne

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Medicinske igle za anesteziju

Value

HRK Not specified

Medicinske igle za anesteziju Igle za anesteziju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Medicinske igle za anesteziju 1

Value

HRK Not specified

Medicinske igle za anesteziju 1 Igle za anesteziju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Medicinski kompleti

Value

HRK Not specified

Medicinski kompleti Medicinski kompleti

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Nastavci za shaver i cijevi za artropumpu - J & J

Value

HRK Not specified

Nastavci za shaver i cijevi za artropumpu - J & J Nastavci za shaver

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Obloge od hidrofibera

Value

HRK Not specified

Obloge od hidrofibera Obloge od hidrofibera

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Oprema za artroskopski stup III

Value

HRK Not specified

Oprema za artroskopski stup III Oprema za artroskopski stup

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Oprema za elektrokirurški generator Erbotom ICC 300 - H

Value

HRK Not specified

Oprema za elektrokirurški generator Erbotom ICC 300 - H Oprema za elektrokirurški generator

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Papiri za sterilizaciju

Value

HRK Not specified

Papiri za sterilizaciju Papir za sterilizaciju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Potrošni materijal za infuziju

Value

HRK Not specified

Potrošni materijal za infuziju Potrošni materijal za infuziju

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Specijalna pokrivala za rane

Value

HRK Not specified

Specijalna pokrivala za rane Specijalna pokrivala za rane

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Šprice

Value

HRK Not specified

Šprice Šprice

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Tupferi

Value

HRK Not specified

Tupferi Tupferi

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Vatiranac od gaze

Value

HRK Not specified

Vatiranac od gaze Vatiranac od gaze

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Vrećice za urin

Value

HRK Not specified

Vrećice za urin Vrećice za urin

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Nastavci za shaver Arthrex

Value

HRK Not specified

Nastavci za shaver Arthrex Nastavci za shaver Arthrex

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Zaključavajuće pločice i vijci za šaku

Value

HRK Not specified

Zaključavajuće pločice i vijci za šaku Pločice i vijci za šaku

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Igle i. m. za jednokratnu upotrebu

Value

HRK Not specified

Igle i. m. za jednokratnu upotrebu Jednokratne igle

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Jednokratni materijal za operacijsku salu 6

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 6 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

LCP pločice za distalni femur i proximalnu tibiju

Value

HRK Not specified

LCP pločice za distalni femur i proximalnu tibiju Pločice

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Instrumentarij za koštano zglobnu kirurgiju – područje šake i ručnog zgloba

Value

HRK Not specified

Instrumentarij za koštano zglobnu kirurgiju – područje šake i ručnog zgloba Instrumenti

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Cardiovascular devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Infusion solutions

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Workwear accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling