Tender description

Godišnja nabava medicinskog potrošnog materijala.Postupak

Notice number in the OJ S
2018/S 129-293550
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-08
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

1.7.10. Naziv i adresa žalbenog tijela, podaci o izjavljivanju žalbe i o roku za izjavljivanje žalbe:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije je uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).

Main CPV code 33141000

Award details

This tender awarded a total of HRK 514,272 to 10 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 2.3 million

Locations

Hrvatska, Lovran

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Cement za rekonstrukciju kostiju

Value

HRK Not specified

Cement za rekonstrukciju kostiju Cement za rekonstrukciju kostiju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

EKG elektrode

Value

HRK Not specified

EKG elektrode EKG elektrode

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Filteri za anesteziološki aparat

Value

HRK Not specified

Filteri za anesteziološki aparat Filteri za anesteziološki aparat

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Folije za sterilizaciju

Value

HRK Not specified

Folije za sterilizaciju Folije za sterilizaciju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Gaza za medicinske namjene 1

Value

HRK Not specified

Gaza za medicinske namjene 1 Gaza za medicinske namjene

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Gaza za medicinske namjene 2

Value

HRK Not specified

Gaza za medicinske namjene 2 Gaza za medicinske namjene

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Implantati i oprema za šivanje meniska

Value

HRK Not specified

Implantati i oprema za šivanje meniska Implantati i oprema za šivanje meniska

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Implantati za artroskopiju koljena 2

Value

HRK Not specified

Implantati za artroskopiju koljena 2 Implantati za artroskopiju koljena

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Implantati za plastiku ligamenata

Value

HRK Not specified

Implantati za plastiku ligamenata Implantati za plastiku ligamenata

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Instrumenti za artroskopiju koljena

Value

HRK Not specified

Instrumenti za artroskopiju koljena Instrumenti za artroskopiju koljena

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Instrumenti za vađenje cementa

Value

HRK Not specified

Instrumenti za vađenje cementa Instrumenti za vađenje cementa

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 1

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 1 Jednokratni materijal za njegu pacijenata

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 2

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za njegu pacijenata 2 Jednokratni materijal za njegu pacijenata

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 1

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 1 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 2

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 2 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 3

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 3 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 4

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 4 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 5

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 5 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Kirurški instrumenti osnovni

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti osnovni Kirurški instrumenti

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Kirurški instrumenti specijalni

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti specijalni Kirurški instrumenti

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Kirurški instrumenti specijalni 1

Value

HRK Not specified

Kirurški instrumenti specijalni 1 Kirurški instrumenti

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Kirurški konci

Value

HRK Not specified

Kirurški konci Kirurški konci

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Kirurški mantili

Value

HRK Not specified

Kirurški mantili Kirurški mantili

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Komprese pamučne

Value

HRK Not specified

Komprese pamučne Komprese pamučne

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Medicinske igle za anesteziju

Value

HRK Not specified

Medicinske igle za anesteziju Igle za anesteziju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Medicinske igle za anesteziju 1

Value

HRK Not specified

Medicinske igle za anesteziju 1 Igle za anesteziju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Medicinski kompleti

Value

HRK Not specified

Medicinski kompleti Medicinski kompleti

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Nastavci za shaver i cijevi za artropumpu - J & J

Value

HRK Not specified

Nastavci za shaver i cijevi za artropumpu - J & J Nastavci za shaver

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Obloge od hidrofibera

Value

HRK Not specified

Obloge od hidrofibera Obloge od hidrofibera

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Oprema za artroskopski stup III

Value

HRK Not specified

Oprema za artroskopski stup III Oprema za artroskopski stup

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Oprema za elektrokirurški generator Erbotom ICC 300 - H

Value

HRK Not specified

Oprema za elektrokirurški generator Erbotom ICC 300 - H Oprema za elektrokirurški generator

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Papiri za sterilizaciju

Value

HRK Not specified

Papiri za sterilizaciju Papir za sterilizaciju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Potrošni materijal za infuziju

Value

HRK Not specified

Potrošni materijal za infuziju Potrošni materijal za infuziju

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Specijalna pokrivala za rane

Value

HRK Not specified

Specijalna pokrivala za rane Specijalna pokrivala za rane

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Šprice

Value

HRK Not specified

Šprice Šprice

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Tupferi

Value

HRK Not specified

Tupferi Tupferi

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Vatiranac od gaze

Value

HRK Not specified

Vatiranac od gaze Vatiranac od gaze

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Vrećice za urin

Value

HRK Not specified

Vrećice za urin Vrećice za urin

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Nastavci za shaver Arthrex

Value

HRK Not specified

Nastavci za shaver Arthrex Nastavci za shaver Arthrex

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Zaključavajuće pločice i vijci za šaku

Value

HRK Not specified

Zaključavajuće pločice i vijci za šaku Pločice i vijci za šaku

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Igle i. m. za jednokratnu upotrebu

Value

HRK Not specified

Igle i. m. za jednokratnu upotrebu Jednokratne igle

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Jednokratni materijal za operacijsku salu 6

Value

HRK Not specified

Jednokratni materijal za operacijsku salu 6 Jednokratni materijal za operacijsku salu

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

LCP pločice za distalni femur i proximalnu tibiju

Value

HRK Not specified

LCP pločice za distalni femur i proximalnu tibiju Pločice

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

Instrumentarij za koštano zglobnu kirurgiju – područje šake i ručnog zgloba

Value

HRK Not specified

Instrumentarij za koštano zglobnu kirurgiju – područje šake i ručnog zgloba Instrumenti

Main site or place of performance

a) Naziv: Klinika za ortopediju Lovranb) Sjedište: Šetalište maršala Tita 1, 51415 Lovran

Award criteria

rok isporuke

10 %

cijena

90 %

SIMILAR TENDERS

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Hospital beds

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous medical devices and products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Medical preparations excluding dental consumables

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified