This tender in no longer available.

Tender description

Predmet nabave je usluga prijevoza sportaša na službena natjecanja na području Republike Hrvatske.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2020-01-13
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-01-13

09:00

Prostorije Grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek, HRVATSKA.

Lokalno vrijeme
09:00
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Main CPV code 60130000

Bidding information

Bidding deadline

13 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 1.7 million

Locations

Hrvatska, Osijek

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 1.7 million

Predmet nabave je usluga prijevoza sportaša na službena natjecanja na području Republike Hrvatske, sukladno troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Main site or place of performance

Usluga prijevoza obavljat će se za službena natjecanja koja se održavaju na području Republike Hrvatske, a polazak je iz Osijeka.

Award criteria

Broj zamjenskih autobusa

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ellesmere Port - Hire of passenger transport vehicles with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Bayreuth - Hire of vessels with crew

Germany

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Vehicle-fleet management services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Ropotovo - Special-purpose road passenger-transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 21.0 million Denar

Norway : Bodø - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: 17.5 million Norwegian Krone

Norway : Bodø - Non-scheduled passenger transport

Norway

Value: 36.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Lincoln - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified