Tender description

Izvođenje radova komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana u Mošćenici.Postupak

Notice number in the OJ S
2017/S 175-357706
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-01-08
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Stručna služba Grada Petrinje

Ivana Gundulića 2

Grad Petrinja

44250

+385 44515254

[email protected]

+385 44515255

www.petrinja.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Main CPV code 45222000

Award details

This tender awarded a total of HRK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 19.8 million

Locations

Hrvatska, Petrinja

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 19.8 million

Izvođenje radova komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana u Mošćenici.

Yes

Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica

Main site or place of performance

Grad Petrinja, Mošćenica.

Award criteria

1. Trajanje tvorničkog jamstvenog roka za cijevi

Točka VIII.2 DON-a

2. Rok izvođenja radova

Točka VIII.3 DON-a

3. Rok jamstva za otklanjanje nedostataka

Točka VIII.4 DON-a

točka VIII.1. DON-a

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Dudley - Construction work for school buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.2 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Construction work

Ireland

Value: 5,600 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Public conveniences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Siteworks

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.9 million Pound Sterling