This tender in no longer available.

Tender description

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka Upis u strukovni registar i Upis u obrtni registar) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 4.1.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Za potrebe obavljanja djelatnosti poslova osiguranja gospodarski subjekt mora imati:

a) ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ove nabave i

b) biti član u Hrvatskom uredu za osiguranje

A sve sukladno Zakonu o osiguranju (NN 30/15, 112/18) i Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka Ovlaštenje za ugovore o uslugama: potrebno je posebno ovlaštenje i Za ugovore o uslugama: potrebno je članstvo u određenoj organizaciji) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 4.1.2. se dokazuje:

— Važećom dozvolom nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja koji su predmet ove nabave (odobrenje za rad) izdanu od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), koja je propisana kao uvjet za rad sukladno Zakonu o osiguranju (NN 30/15)

— ispravom o članstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje sukadno čl.43. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14), kojom ponuditelj dokazuje da smije obavljati poslove obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2020-01-21
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Lokalno vrijeme
10:00
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-01-21

10:00

Samobor.

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-12-13 Main CPV code 66515200

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 4.6 million

Locations

Hrvatska, Samobor

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 4.6 million

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila.

Main site or place of performance

Sva mjesta na kojima se mogu naći objekti, vozila i zaposlenici naručitelja.

Award criteria

Rok isplate osigurnine

10 bodova

90 bodova

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Pension fund management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Bootle - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 2.8 million Euro