Tender description

Nabava energenata – loživog ulja ekstra lakog (zgrada županijske uprave) i goriva za potrebe službenih vozila Brodsko-posavske županije, prema opisu iz Dokumentacije o nabavi i troškovnicima.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta
Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države njegova poslovnog nastana.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Lokalno vrijeme
10:00
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Uvjeti za otvaranje ponuda

2019-04-18

10:00

U službenim prostorijama županijske uprave Mala vijećnica (drugi kat) u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2019-04-18

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2019-03-12 Main CPV code 09100000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

22 days remaining

Total estimated value

HRK 1.8 million

Locations

Hrvatska, Slavonski Brod

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Nabava lož ulja ekstra lakog (zgrada županijske uprave)

Value

HRK 1.3 million

Nabava lož ulja ekstra lakog (zgrada županijske uprave) Nabava energenata – loživog ulja ekstra lakog (zgrada županijske uprave) i goriva za potrebe službenih vozila Brodsko-posavske županije, prema opisu iz Dokumentacije o nabavi i troškovnicima.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

90 %

Nabava goriva za potrebe službenih vozila Brodsko-posavske županije

Value

HRK 500,000

Nabava goriva za potrebe službenih vozila Brodsko-posavske županije Nabava energenata – loživog ulja ekstra lakog (zgrada županijske uprave) i goriva za potrebe službenih vozila Brodsko-posavske županije, prema opisu iz Dokumentacije o nabavi i troškovniku.

Award criteria

Benzinske postaje na području Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda

10 %

90 %

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Veles - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Stoke-on-Trent - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Radioactive materials

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.0 million Denar

United Kingdom : Paisley - District heating boiler

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 776,000 Pound Sterling

Ireland : Ballsbridge - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Norway : Bergen - Diesel fuel

Norway

Value: 50.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Orkney - Electricity distribution and control apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling