Tender description

Nabava setova opreme za uređenje hodačkih staza.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1.1. ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak ?: Opći navod za sve kriterije za odabir) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti iz točke 4.1.1. i to:

— izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana ponuditeljaPostupak

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-28
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-28

14:00

Zagreb, Rockefellerova 7.

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
14:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-28 Main CPV code 37410000

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

23 days remaining

Total estimated value

HRK 1.7 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 1.7 million

Nabava setova opreme za uređenje hodačkih staza.

Yes

Projekt Živjeti zdravo sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda: Operativni program/Učinkoviti ljudski potencijali/Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje.

Award criteria

Rok isporuke

40

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Tromsø - Kindergarten furniture

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Church construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Scarborough - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Winter-maintenance vehicles

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Medical equipments

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Diving wear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

Sweden : Gothenburg - Playground merry go rounds

Sweden

Value: Not specified