This tender in no longer available.

Tender description

Naručitelj ima ulogu davatelja usluga aplikativnih servisa krajnjim korisnicima i ulogu pružatelja usluge virtualne infrastrukture.

Virtualna infrastruktura Naručitelja realizirana je korištenjem VMware softvera za virtualizaciju.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

15.1. Ponuditelj (gospodarski subjekt) mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Ažurirani popratni dokument kojim Ponuditelj (gospodarski subjekt) u slučaju da njegova ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 15.1. je:

Odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Datum
2019-04-16
Uvjeti za otvaranje ponuda

2019-04-16

14:00

Sjedište Naručitelja; Apis IT d.o.o. Paljetkova 18, Zagreb, HRVATSKA.

Vrsta natječaja
Open
Ponuda mora biti valjana do
2019-07-15
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
14:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-03-12
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

HRK 3.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 3.5 million

Naručitelj ima ulogu davatelja usluga aplikativnih servisa krajnjim korisnicima i ulogu pružatelja usluge virtualne infrastrukture. Virtualna infrastruktura Naručitelja realizirana je korištenjem VMware softvera za virtualizaciju.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

Cijena valjane ponude

90 %

Main site or place of performance

Mjesto isporuke robe i izvršenja usluge su Apis IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10001 Zagreb, HRVATSKA i Čabdin 70, HR-10450 Čabdin, , HRVATSKA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wrexham - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 875,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Harstad - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Security software package

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Oslo - Software package and information systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Bjørkelangen - Alarm system and antenna installation work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Nottignham - Miscellaneous special-purpose machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling