Tender description

Naručitelj ima ulogu davatelja usluga aplikativnih servisa krajnjim korisnicima i ulogu pružatelja usluge virtualne infrastrukture.

Virtualna infrastruktura Naručitelja realizirana je korištenjem VMware softvera za virtualizaciju.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta

15.1. Ponuditelj (gospodarski subjekt) mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Ažurirani popratni dokument kojim Ponuditelj (gospodarski subjekt) u slučaju da njegova ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 15.1. je:

Odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Datum
2019-04-16
Ponuda mora biti valjana do
2019-07-15
Uvjeti za otvaranje ponuda

2019-04-16

14:00

Sjedište Naručitelja; Apis IT d.o.o. Paljetkova 18, Zagreb, HRVATSKA.

Vrsta natječaja
Open
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Lokalno vrijeme
14:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2019-03-12
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

16 Apr 2019

20 days remaining

Total estimated value

HRK 3.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 3.5 million

Naručitelj ima ulogu davatelja usluga aplikativnih servisa krajnjim korisnicima i ulogu pružatelja usluge virtualne infrastrukture. Virtualna infrastruktura Naručitelja realizirana je korištenjem VMware softvera za virtualizaciju.

Award criteria

Rok isporuke

10 %

Cijena valjane ponude

90 %

Main site or place of performance

Mjesto isporuke robe i izvršenja usluge su Apis IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10001 Zagreb, HRVATSKA i Čabdin 70, HR-10450 Čabdin, , HRVATSKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - E-learning services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Ireland : Wilton Place - Computer-related professional services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : London - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Advertising and marketing services

Norway

Value: Not specified

Norway : Straume - Software package and information systems

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Patient-monitoring system

Norway

Value: 130.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling