This tender in no longer available.

Tender description

Predmet ovog postupka je nabava snimanja poprečnih presjeka vodotoka u sklopu projekta „VEPAR“ na području podsliva Save.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Uvjeti izvršenja ugovora

Bitni uvjeti ugovora su:

— nepromjenjivost jedinične cijene Usluga.

— ugovaranje dostave pravilno ispunjenih sredstava osiguranja za uredno ispunjenje ugovora o nabavi sukladno točki 37. ove Dokumentacije o nabavi,

— zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri ispunjenju

Usluga,

— ugovaranje ugovorne kazne za neuredno izvršenje ugovora u visini od 2%o (dva promila) dnevno na iznos ugovorne cijene u neizvršenom dijelu, do najviše 10 % ugovorne cijene bez PDV-a, za zakašnjenje u izvršenju i/ili neizvršenje ugovornih obveza odabranog ponuditelja.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Postupak

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-08-14
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-08-14

09:00

Ulica grada Vukovara 220, HR-10000 Zagreb.

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
09:00

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-09 Main CPV code 71351923

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.8 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.8 million

Batimetrijsko snimanje – Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3 265 km na podslivu Save.

Main site or place of performance

Lokacija izvršenja usluga su vodotoci na području podsliva Save.

Award criteria

Iskustvo stručnjaka

60

40

Yes

Projekt KK.05.2.1.07.0001; projekt unaprijeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Odda - Advisory and consultative engineering services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone