Tender description

Ova DoN odnosi se na odvojenu nabavu za organizacijsku jedinicu koja provodi postupak nabave, za grupu 5: Usluge čišćenja poslovnih prostora u sjedištu HOPS-a, na adresama Kupska 4, Zagreb i Koturaška 51, Zagreb, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 1 900 000,00 HRK.

Pod nabavom „Usluge čišćenja poslovnih prostora u sjedištu HOPS-a“, na adresama Kupska 4, Zagreb i Koturaška 51, Zagreb, u koje je uključena i isporuka roba (potrošnog materijala i sredstava za čišćenje) podrazumijeva se sljedeće:

— usluge čišćenja uredskih prostorija i dvorana za sastanke,

— usluge čišćenja sanitarnih čvorova,

— usluge čišćenja hodnika, stubišta i liftova,

— usluge čišćenja garaža i parkirališta,

— usluge čišćenja staklenih površina i okvira,

— usluge čišćenja prostorija servera i telefonskih centrala,

— usluge čišćenja požarnih stuba, toplinske stanice, radionica, arhiva, prostorija klima komora, spremišta i atomskih skloništa,

— izvanredno čišćenje po pozivu 0–24.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da


Postupak

Uvjeti za otvaranje ponuda

2020-09-01

12:00

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb

Vrsta natječaja
Open
Datum
2020-09-01
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
12:00

Dopunski podaci

Datum slanja ove obavijesti
2020-07-27
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

— objave Poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj Poziva ili Dokumentacije o nabavi,

— objave Obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

— primitka Odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

[email protected]

www.dkom.hr

Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

26 days remaining

Total estimated value

HRK 7.5 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.5 million

Ovaj DON odnosi se na odvojenu nabavu za organizacijsku jedinicu koja provodi postupak nabave, za grupu 5: Usluge čišćenja poslovnih prostora u sjedištu HOPS-a, na adresama Kupska 4, Zagreb i Koturaška 51, Zagreb, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 1 900 000,00 HRK. Pod nabavom „Usluge čišćenja poslovnih prostora u sjedištu HOPS-a“, na adresama Kupska 4, Zagreb i Koturaška 51, Zagreb, u koje je uključena i isporuka roba (potrošnog materijala i sredstava za čišćenje) podrazumijeva se sljedeće:

— usluge čišćenja uredskih prostorija i dvorana za sastanke,

— usluge čišćenja sanitarnih čvorova,

— usluge čišćenja hodnika, stubišta i liftova,

— usluge čišćenja garaža i parkirališta,

— usluge čišćenja staklenih površina i okvira,

— usluge čišćenja prostorija servera i telefonskih centrala,

— usluge čišćenja požarnih stuba, toplinske stanice, radionica, arhiva, prostorija klima komora, spremišta i atomskih skloništa,

— izvanredno čišćenje po pozivu 0–24.

Main site or place of performance

Mjesto izvršenja predmeta nabave je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (zgrade „Prijenos-a“ i „NDC-a“) na lokaciji Kupska 4, Zagreb i 2. kat zgrade u Koturaškoj 51, Zagreb.

Award criteria

Broj Radnika/ca (čistača/ica)

10

90

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro