This tender in no longer available.

Tender description

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)V-03965324Avenida de Europa, [email protected]://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurementhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6780https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6780Услуги за техническа помощ за управлението на услуги в областта на инфраструктурата и поддръжката на EUIPOAO/003/20EUIPO иска да сключи договор за услуги за техническа помощ за управлението на услуги в областта на инфраструктурата и поддръжката на EUIPO. Търгът е разделен на две обособени позиции. EUIPO предлага подписването на не повече от три рамкови договора в каскаден ред за обособена позиция, с максимум трима изпълнители за обособена позиция и продължителност 1 година, които могат да се удължат до три пъти за максимален период от 4 години всеки.6000000.002Техническа и административна подкрепа за услуги, произтичащи от управлението на инфраструктурата1EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.Одобреното дружество ще помага на отдела за инфраструктури и сгради на EUIPO (IBD) да изпълнява мисията си. Одобреното дружество трябва да може да подпомага IBD при управлението на инфраструктурите и да гарантира предоставянето на услуги по проучване, консултиране, мониторинг и техническа и административна подкрепа за всички услуги, произтичащи от дейността на IBD отдела.4500000.0048Управление на проекти и техническо управление2EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.Одобреното дружество ще бъде отговорно за осъществяването на предварителни проучвания, предварителни и подробни проекти, техническо управление и управление на проекти, координиране на задания, свързани със здравето, безопасността и други задания, които IBD трябва да осъществи.1500000.004862020-09-0813:0092020-09-1011:00EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.Оферентите могат да изпратят на заседанието по отваряне не повече от 2-ма представители. Оферентите трябва да изпратят имената и копие на документите за самоличност на тези представители най-късно до 8.9.2020 г. на следния адрес на електронна поща: [email protected]Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Интернет страницата ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxemburgoL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.euЕвропейски омбудсман1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box [email protected]://ombudsman.europa.euВ рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.2020-07-07ИcпaнияАликантеEUIPO иска да сключи договор за услуги за техническа помощ за управлението на услуги в областта на инфраструктурата и поддръжката на EUIPO. Търгът е разделен на две обособени позиции. EUIPO предлага подписването на не повече от три рамкови договора в каскаден ред за обособена позиция, с максимум трима изпълнители за обособена позиция и продължителност 1 година, които могат да се удължат до три пъти за максимален период от 4 години всеки.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-10

11:00

EUIPO, Avenida Europa 4, 03008 Alicante, ИСПАНИЯ.

Оферентите могат да изпратят на заседанието по отваряне не повече от 2-ма представители. Оферентите трябва да изпратят имената и копие на документите за самоличност на тези представители най-късно до 8.9.2020 г. на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-09-08
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

6

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
13:00

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-07
Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Европейски омбудсман

1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403

Estrasburgo

67001

[email protected]

http://ombudsman.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxemburgo

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Electronic invoicing will be accepted
да
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Допълнителна информация
Тръжните документи ще бъдат налични за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3). Интернет страницата ще се обновява периодично и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.
Electonic ordering will be used
да
Precise information on deadline(s) for review procedures
В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца.

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 6.0 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone