This tender in no longer available.

Tender description

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“ („Fusion for Energy“)C/ Josep Pla, 2 Torres Diagonal Litoral B3, Office 10/26Barcelona08019Laura [email protected]://www.f4e.europa.euhttps://industryportal.f4e.europa.eu/Calls/SearchPublicCall.aspxhttps://eu.eu-supply.comЕнергетикаПодробен инженерен проект в областта на помощните системи за модул за тестова зона за възпроизводство (ТВМ) за водно охлаждане на литиево олово (WCLL)F4E-OMF-1091Настоящата процедура за обществена поръчка се отнася до осигуряването на инженерна помощ за подробен инженерен проект в областта на системата на тестовата зона за възпроизводство за водно охлаждане на литиево олово (WCLL). Обхватът на услугите, които ще се осъществяват, е предварителният дизайн на помощните системи за WCLL-TBS.2200000.00Държави – членки на F4E — в помещенията на изпълнителя.Настоящата процедура за обществена поръчка се отнася до осигуряването на инженерна помощ за подробен инженерен проект в областта на системата за тестова зона за възпроизводство за водно охлаждане на литиево олово (WCLL). Обхватът на услугите, които ще се осъществяват, е предварителният дизайн на помощните системи за WCLL-TBS.2200000.0036Едно подновяване за допълнителни 12 месеца (36 месеца основен период + 12 месеца подновяване).ITER32020-08-3123:5992020-09-0211:001) Настоящото обявление и останалата част от документите за обществената поръчка ще бъдат публикувани също и в раздел „Профила на купувача“ на съвместното предприятие. Силно се препоръчва на икономическите оператори редовно да посещават интернет страницата в раздел I) от настоящото обявление.2) Настоящата процедура за обществена поръчка е уредена от правилата, постановени от:а) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, наричан „Общ финансов регламент“ (GFR); иб) допълнени при необходимост, в случай на дерогации: б) от Финансовия регламент на Fusion for Energy, приет от управителния съвет на 10 декември 2019 г.Цялото законодателство е достъпно на: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx3) Оферентите могат да подават оферта само чрез предвиждания инструмент за електронно подаване, подробно описан в документите за обществената поръчка.Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euВ рамките на 2 месеца от обявлението на решението за възлагане, можете да стартирате действие за отмяна на решението за възлагане. Всяко запитване, което може да направите, и всеки отговор от нас или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на обявлението за поръчка.Ако считате, че е имало лошо управление, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu).2020-07-08ИcпaнияБарселонаНастоящата процедура за обществена поръчка се отнася до осигуряването на инженерна помощ за подробен инженерен проект в областта на системата на тестовата зона за възпроизводство за водно охлаждане на литиево олово (WCLL). Обхватът на услугите, които ще се осъществяват, е предварителният дизайн на помощните системи за WCLL-TBS.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-02

11:00

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-08-31
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
23:59

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Допълнителна информация

1) Настоящото обявление и останалата част от документите за обществената поръчка ще бъдат публикувани също и в раздел „Профила на купувача“ на съвместното предприятие. Силно се препоръчва на икономическите оператори редовно да посещават интернет страницата в раздел I) от настоящото обявление.

2) Настоящата процедура за обществена поръчка е уредена от правилата, постановени от:

а) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, наричан „Общ финансов регламент“ (GFR); и

б) допълнени при необходимост, в случай на дерогации: б) от Финансовия регламент на Fusion for Energy, приет от управителния съвет на 10 декември 2019 г.

Цялото законодателство е достъпно на: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx

3) Оферентите могат да подават оферта само чрез предвиждания инструмент за електронно подаване, подробно описан в документите за обществената поръчка.

Precise information on deadline(s) for review procedures

В рамките на 2 месеца от обявлението на решението за възлагане, можете да стартирате действие за отмяна на решението за възлагане. Всяко запитване, което може да направите, и всеки отговор от нас или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на обявлението за поръчка.

Ако считате, че е имало лошо управление, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu).

Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-08

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.2 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro