Tender description

Il-Kummissjoni Ewropea, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 — Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Il-Valutazzjoni u t-Tixrid tar-Riżultati tas-Sejħiet tal-Innovazzjoni Soċjali Ffinanzjati mill-Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 2014-2020EMPL/2020/OP/0010L-istudju se jevalwa l-ħiliet/in-nuqqasijiet, il-kontenut innovattiv, id-disinn metodoloġiku, il-valur miżjud tal-UE, l-impatt fuq il-qasam tal-politika u l-potenzjal għat-titjib tal-esperimentazzjonijiet soċjali mwettqa taħt il-Programm tal-EaSI. Għan wieħed huwa li jiġu identifikati l-kundizzjonijiet u l-fatturi favorevoli li jifxklu l-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-innovazzjonijiet/l-esperimentazzjonijiet soċjali. Għan ieħor huwa l-analiżi ta' sinerġiji potenzjali bejn iż-żewġ fergħat futuri tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), kif ukoll biex jiġu pprovduti l-linji gwida għall-kriterji tal-għoti xierqa, ir-relazzjonijiet ta' governanza u l-mekkaniżmi prattiċi għall-iffaċilitar tat-titjib u t-trasferiment ta' proġetti ta' suċċess ittestjati taħt l-immaniġġjar dirett fl-immaniġġjar kondiviż.Attivitajiet ulterjuri li se jkunu koperti taħt din is-sejħa għall-offerti jikkonċernaw it-tixrid tar-riżultati tal-esperimentazzjonijiet soċjali ffinanzjati permezz tal-Programm tal-EaSI inkluż l-organizzazzjoni ta' seminar ewlieni tal-għeluq.500000.00Il-post ewlieni fejn isiru x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fl-offerta.Il-valutazzjoni u t-tixrid tar-riżultati tas-sejħiet tal-innovazzjoni soċjali ffinanzjati mill-programm tal-UE għall-Impjiegi u l-innovazzjoni soċjali (EaSI) 2014-2020. Għan wieħed huwa li jiġu identifikati l-kundizzjonijiet u l-fatturi favorevoli li jifxklu l-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-innovazzjonijiet/l-esperimentazzjonijiet soċjali. Għan ieħor huwa l-analiżi ta' sinerġiji potenzjali bejn iż-żewġ fergħat futuri tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), kif ukoll biex jiġu pprovduti l-linji gwida għall-kriterji tal-għoti xierqa, ir-relazzjonijiet ta' governanza u l-mekkaniżmi prattiċi għall-iffaċilitar tat-titjib u t-trasferiment ta' proġetti ta' suċċess ittestjati taħt l-immaniġġjar dirett fl-immaniġġjar kondiviż.Attivitajiet ulterjuri li se jkunu koperti taħt din is-sejħa għall-offerti jikkonċernaw it-tixrid tar-riżultati tal-esperimentazzjonijiet soċjali ffinanzjati permezz tal-Programm tal-EaSI inkluż l-organizzazzjoni ta' seminar ewlieni tal-għeluq.16Il-Programm tal-EaSI.Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, IL-BELĠJU.Rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta, mandat kif dovut permezz ta' ittra, jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw permezz ta' email fuq:[email protected] u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem.Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).Il-Qorti ĠeneraliRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euAra l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).2020-07-24il-BelġjuBrussellL-istudju se jevalwa l-ħiliet/in-nuqqasijiet, il-kontenut innovattiv, id-disinn metodoloġiku, il-valur miżjud tal-UE, l-impatt fuq il-qasam tal-politika u l-potenzjal għat-titjib tal-esperimentazzjonijiet soċjali mwettqa taħt il-Programm tal-EaSI. Għan wieħed huwa li jiġu identifikati l-kundizzjonijiet u l-fatturi favorevoli li jifxklu l-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-innovazzjonijiet/l-esperimentazzjonijiet soċjali. Għan ieħor huwa l-analiżi ta' sinerġiji potenzjali bejn iż-żewġ fergħat futuri tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), kif ukoll biex jiġu pprovduti l-linji gwida għall-kriterji tal-għoti xierqa, ir-relazzjonijiet ta' governanza u l-mekkaniżmi prattiċi għall-iffaċilitar tat-titjib u t-trasferiment ta' proġetti ta' suċċess ittestjati taħt l-immaniġġjar dirett fl-immaniġġjar kondiviż.Attivitajiet ulterjuri li se jkunu koperti taħt din is-sejħa għall-offerti jikkonċernaw it-tixrid tar-riżultati tal-esperimentazzjonijiet soċjali ffinanzjati permezz tal-Programm tal-EaSI inkluż l-organizzazzjoni ta' seminar ewlieni tal-għeluq.

Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
iva
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Proċedura

Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, IL-BELĠJU.

Rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta, mandat kif dovut permezz ta' ittra, jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ għandhom jinfurmaw permezz ta' email fuq:

[email protected] u jispeċifikaw l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ, mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem.

Type of contest
Open
Data
2020-09-17
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
L-akkwist huwa kopert mill-GPA
iva
Ħin lokali
12:00

Informazzjoni kumplimentari

Dan huwa akkwist rikorrenti
le
Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Il-Qorti Ġenerali

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Informazzjoni addizzjonali
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

38 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

il-Belġju, Brussell

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Il-valutazzjoni u t-tixrid tar-riżultati tas-sejħiet tal-innovazzjoni soċjali ffinanzjati mill-programm tal-UE għall-Impjiegi u l-innovazzjoni soċjali (EaSI) 2014-2020. Għan wieħed huwa li jiġu identifikati l-kundizzjonijiet u l-fatturi favorevoli li jifxklu l-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-innovazzjonijiet/l-esperimentazzjonijiet soċjali. Għan ieħor huwa l-analiżi ta' sinerġiji potenzjali bejn iż-żewġ fergħat futuri tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), kif ukoll biex jiġu pprovduti l-linji gwida għall-kriterji tal-għoti xierqa, ir-relazzjonijiet ta' governanza u l-mekkaniżmi prattiċi għall-iffaċilitar tat-titjib u t-trasferiment ta' proġetti ta' suċċess ittestjati taħt l-immaniġġjar dirett fl-immaniġġjar kondiviż.

Attivitajiet ulterjuri li se jkunu koperti taħt din is-sejħa għall-offerti jikkonċernaw it-tixrid tar-riżultati tal-esperimentazzjonijiet soċjali ffinanzjati permezz tal-Programm tal-EaSI inkluż l-organizzazzjoni ta' seminar ewlieni tal-għeluq.

Main site or place of performance

Il-post ewlieni fejn isiru x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fl-offerta.

Additional information

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Yes

Il-Programm tal-EaSI.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmacy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ruthin - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling