Tender description

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)Plac Europejski [email protected]://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6900Il-Provvista ta' Għajnuna fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' KonsulenzaFrontex/OP/451/2020/ZBIl-kuntratt ifittex li jakkwista għajnuna fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' konsulenza fi 3 lottijiet:Lott 1: għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku;Lott 2: studji, analiżi u evalwazzjonijiet dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;Lott 3: appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post. Il-qafas ta' kuntratt (QtK) se jkun f'sistema ta' kaskata, b'mhux aktar minn 3 kuntratturi f'kull lott. Is-servizzi provduti taħt dan il-QtK għandhom l-għan li jappoġġjaw jew itejbu l-attivitajiet marbuta mar-responsabbiltajiet u l-missjoni tal-Frontex fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-kuntratt għandu jippermetti lill-Frontex tikkummissjona appoġġ u parir tekniku ta' kwalità għolja, f'manjiera miftuħa u trasparenti, fi ħdan numru ta' oqsma rilevanti għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-Frontex, permezz ta' servizzi kkunsinnati b'għarfien espert ta' kwalità għolja ppruvat, ħafna drabi b'dati tal-għeluq qosra.4500000.00Għarfien Espert fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Appoġġ ta' Parir Tekniku1(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.Għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna u parir professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għall-immaniġġjar effiċjenti u effettiv u t-twettiq tal-attivitajiet tagħha, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Is-servizzi li se jkunu pprovduti għandhom ikunu orjentati lejn il-kontenut, u mingħajr ma jiġu inklużi xogħlijiet loġistiċi. Dawn is-servizzi se jikkunsinnaw għarfien espert u parir tekniku biex jappoġġjaw, fost oħrajn:(a) konferenzi, seminars, laqgħat u sessjonijiet ta' ħidma;(b) gruppi ta' ħidma u netwerks ta' 'partijiet interessati.700000.0024Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).Studji, Analiżi u Evalwazzjonijiet dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni2(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.Riċerka u studji ta' innovazzjoni, analiżi u evalwazzjonijiet, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' studji, analiżi, evalwazzjonijiet u metodoloġiji sistematiċi, ta' kwalità għolja u mfassla apposta lill-Frontex, bħala appoġġ għall-attivitajiet tiegħu, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn is-servizzi jinkludu:(a) studji ta' riċerka;(b) studji tekniċi;(c) studji ta' analiżi tan-nuqqasijiet teknoloġiċi;(d) eżami mill-ġdid tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni.2400000.0024Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).Appoġġ fir-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-Attivitajiet fuq il-Post3(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.Appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post, li jikkonsisti f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna teknika professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għat-twettiq tal-proġetti tiegħu mmirati lejn l-għażla, l-ittestjar, l-ivvalidar u t-twaqqif ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda f'ambjenti operazzjonali (jew kważi operazzjonali), f'dominji teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attivitajiet tekniċi fuq il-post, il-provvista ta' għarfien espert dirett (hands-on) se tirrappreżenta komponent sinifikanti ta' dawn is-servizzi. Dawn is-servizzi jinkludu:(a) appoġġ lill-proġetti pilota;(b) appoġġ lill-proġetti ta' dimostrazzjoni tat-teknoloġija;(c) appoġġ lill-proġetti ta' għajnuna teknika;(d) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' metodoloġiji ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni għall-prestazzjoni operazzjonali tas-sistemi teknoloġiċi.1400000.0024Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).Kif deskritt fl-Anness 01_L-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.Kif deskritt fid-dokumenti tal-ksib.32020-08-3111:0062020-09-0211:00Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.Mhux iżjed minn rappreżentant wieħed għal kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ.Il-Qorti ĠeneraliRue du Fort NiedergruenewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1+352 4303-2100http://curia.europa.euFi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.2020-07-21il-PolonjaVarsavjaIl-kuntratt ifittex li jakkwista għajnuna fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' konsulenza fi 3 lottijiet:Lott 1: għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku;Lott 2: studji, analiżi u evalwazzjonijiet dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;Lott 3: appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post. Il-qafas ta' kuntratt (QtK) se jkun f'sistema ta' kaskata, b'mhux aktar minn 3 kuntratturi f'kull lott. Is-servizzi provduti taħt dan il-QtK għandhom l-għan li jappoġġjaw jew itejbu l-attivitajiet marbuta mar-responsabbiltajiet u l-missjoni tal-Frontex fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-kuntratt għandu jippermetti lill-Frontex tikkummissjona appoġġ u parir tekniku ta' kwalità għolja, f'manjiera miftuħa u trasparenti, fi ħdan numru ta' oqsma rilevanti għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-Frontex, permezz ta' servizzi kkunsinnati b'għarfien espert ta' kwalità għolja ppruvat, ħafna drabi b'dati tal-għeluq qosra.

Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt
Kif deskritt fid-dokumenti tal-ksib.
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
iva
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet
Kif deskritt fl-Anness 01_L-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

Proċedura

Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

2020-09-02

11:00

Kif deskritt fl-istedina għall-offerti.

Mhux iżjed minn rappreżentant wieħed għal kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ.

Type of contest
Open
Data
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

L-akkwist huwa kopert mill-GPA
le
Ħin lokali
11:00

Informazzjoni kumplimentari

Dan huwa akkwist rikorrenti
le
Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Il-Qorti Ġenerali

Rue du Fort Niedergruenewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu

Precise information on deadline(s) for review procedures
Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.
Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
2020-07-21

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

20 days remaining

Total estimated value

EUR 4.5 million

Locations

il-Polonja, Varsavja

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Għarfien Espert fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Appoġġ ta' Parir Tekniku

Value

EUR 700,000

Għarfien Espert fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Appoġġ ta' Parir Tekniku

Għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna u parir professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għall-immaniġġjar effiċjenti u effettiv u t-twettiq tal-attivitajiet tagħha, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Is-servizzi li se jkunu pprovduti għandhom ikunu orjentati lejn il-kontenut, u mingħajr ma jiġu inklużi xogħlijiet loġistiċi. Dawn is-servizzi se jikkunsinnaw għarfien espert u parir tekniku biex jappoġġjaw, fost oħrajn:

(a) konferenzi, seminars, laqgħat u sessjonijiet ta' ħidma;

(b) gruppi ta' ħidma u netwerks ta' 'partijiet interessati.

Main site or place of performance

(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;

(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;

(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.

Description of renewals

Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).

Studji, Analiżi u Evalwazzjonijiet dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Value

EUR 2.4 million

Studji, Analiżi u Evalwazzjonijiet dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Riċerka u studji ta' innovazzjoni, analiżi u evalwazzjonijiet, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' studji, analiżi, evalwazzjonijiet u metodoloġiji sistematiċi, ta' kwalità għolja u mfassla apposta lill-Frontex, bħala appoġġ għall-attivitajiet tiegħu, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn is-servizzi jinkludu:

(a) studji ta' riċerka;

(b) studji tekniċi;

(c) studji ta' analiżi tan-nuqqasijiet teknoloġiċi;

(d) eżami mill-ġdid tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni.

Main site or place of performance

(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;

(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;

(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.

Description of renewals

Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).

Appoġġ fir-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-Attivitajiet fuq il-Post

Value

EUR 1.4 million

Appoġġ fir-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-Attivitajiet fuq il-Post

Appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post, li jikkonsisti f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna teknika professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għat-twettiq tal-proġetti tiegħu mmirati lejn l-għażla, l-ittestjar, l-ivvalidar u t-twaqqif ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda f'ambjenti operazzjonali (jew kważi operazzjonali), f'dominji teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attivitajiet tekniċi fuq il-post, il-provvista ta' għarfien espert dirett (hands-on) se tirrappreżenta komponent sinifikanti ta' dawn is-servizzi. Dawn is-servizzi jinkludu:

(a) appoġġ lill-proġetti pilota;

(b) appoġġ lill-proġetti ta' dimostrazzjoni tat-teknoloġija;

(c) appoġġ lill-proġetti ta' għajnuna teknika;

(d) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' metodoloġiji ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni għall-prestazzjoni operazzjonali tas-sistemi teknoloġiċi.

Main site or place of performance

(a) servizzi remoti: imwettqa fil-bini tal-kuntrattur;

(b) servizzi interni fuq is-sit: imwettqa fil-bini tal-Frontex f'Varsavja – il-Polonja;

(c) servizzi esterni fuq is-sit: imwettqa fit-territorju ta' kwalunkwe.

Description of renewals

Il-possibbiltà ta' tiġdid taċitu għal sentejn (2) addizzjonali, mhux aktar minn darba (1).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Data collection and collation services

Malta

Value: Not specified

Netherlands : Nieuwegein - Research and experimental development services

Netherlands

Value: Not specified

Belgium : Brussels - European Innovation Council Pilot’s Contribution towards a Carbon Neutral Europe Reducing Greenhouse Gas Emissions. EIC GHG Programme

Belgium

Value: 3.0 million Euro

Belgium : Brussels - Technical Assistance on Assessing Progress of Articles 7, 7a and 7b, Article 20(6) and Annex V of Energy Efficiency Directive 2012/27/EU (EED) as Amended and Supporting the Possible Review of the EED

Belgium

Value: 400,000 Euro

Belgium : Brussels - Single Framework Contract for the Provision of Services and Technical Assistance for Testing Campaigns of Energy-related Products Subject to Ecodesign or Energy Labelling

Belgium

Value: 2.0 million Euro

Greece : Thessaloniki - Promoting Lifelong Learning of Adults Through CVET Systems and Upskilling Pathways

Greece

Value: 850,000 Euro