Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest:Zadanie nr 1 – Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa.Zadanie nr 2 – Dostawa endoprotez.2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2/1 i 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 105-239149
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801+48 224587800
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801+48 224587800 Main CPV code 33183100

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

31 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.3 million

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Magazyn zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. św. Józefa 53-59,ul. Konstytucji 3 Maja 42.

Award criteria

Oferowana cena90Termin dostawy10

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Magazyn zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. św. Józefa 53-59, ul. Konstytucji 3 Maja 42.

Award criteria

Oferowana cena90Termin dostawy10

SIMILAR TENDERS

Enteral feeds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Undertaking services

Norway

Value: 4.4 million Norwegian Krone

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Spectacles

Malta

Value: Not specified