Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1 – Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa.

Zadanie nr 2 – Dostawa endoprotez.

2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2/1 i 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 105-239149

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 33183100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

31 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.3 million

Locations

Polska, Toruń

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Magazyn zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. św. Józefa 53-59,ul. Konstytucji 3 Maja 42.

Award criteria

Oferowana cena

90

Termin dostawy

10

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Main site or place of performance

Magazyn zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) odpowiednio przy ul. św. Józefa 53-59, ul. Konstytucji 3 Maja 42.

Award criteria

Oferowana cena

90

Termin dostawy

10

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Medical furniture

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Runcorn - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 billion Pound Sterling

Romania : Resita - Medical equipments

Romania

Value: 480,000 Euro

Norway : Vadsø - X-ray devices

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Morpeth - Laboratory services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Coaches

Malta

Value: Not specified