Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz cenowy”). Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Na taki okres zostaną zawarte umowy, ilości te mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać w zależności od potrzeb szpitala.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
Main CPV code 33183100

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rybnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Endoprotezy stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Endoprotezy stawu biodrowego Endoprotezy stawu biodrowego

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 50 000,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Endoproteza stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza stawu kolanowego

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 30 000,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

Value

PLN Not specified

Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 800,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 1 200,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego

Value

PLN Not specified

Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego Śruby do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 600,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Koszyki panewkowe

Value

PLN Not specified

Koszyki panewkowe Koszyki panewkowe

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 800,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

System do próżniowego mieszania cementu i jego podania

Value

PLN Not specified

System do próżniowego mieszania cementu i jego podania System do próżniowego mieszania cementu i jego podania

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 2 500,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Ostrza do usuwania tkanek i frezy

Value

PLN Not specified

Ostrza do usuwania tkanek i frezy Ostrza do usuwania tkanek i frezy

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 2 000,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

Endoproteza kończyny górnej

Value

PLN Not specified

Endoproteza kończyny górnej Endoproteza kończyny górnej

Additional informantion

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 000,00 PLN.

ac

termin dostaw20,00szybkość reakcji na reklamacje20,0060,00

Main site

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

Agents acting on the renin-angiotensin system

Malta

Value: Not specified

Laxatives

Malta

Value: Not specified

Medicinal products for functional gastrointestinal disorders

Malta

Value: Not specified

Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

Malta

Value: Not specified

Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Diagnostic kits

Malta

Value: Not specified