Tender description

Przedmiotem zamówienia jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski.Zadanie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu oraz wdrożenie systemów, polegające na:— zakup urządzeń klasy UTM,— rozbudowie zasilania awaryjnego.Elektroniczne systemy wdrożone zostaną w następujących jednostkach: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 1; Gimnazjum, Przedszkole Gminne, Biblioteka Publiczna, ZEAS, Centrum Kultury Rondo, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie.Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i nieużywany. Zadanie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz.
Main CPV code 32571000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Grodzisk Wielkopolski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup systemów awaryjnego zasilania

Value

PLN Not specified

Zakup systemów awaryjnego zasilania Zamówienie dotyczy zakupu oraz instalacji 2 systemów awaryjnego zasilania dla serwerowni wraz z UPS oraz agregatem prądotwórczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

ac

Gwarancja4060

Additional informantion

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

Eu programme related

RPWP.02.01.01-30-0041/16

End date

2018-11-30

Main site

Gmina Grodzisk Wielkopolski

Urządzenia klasy UTM Fortigate wraz z instalacją

Value

PLN Not specified

Urządzenia klasy UTM Fortigate wraz z instalacją Zamówienie dotyczy zakupu oraz konfiguracji 11 szt. urządzeń klasy UTM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ.

ac

Gwarancja4060

Additional informantion

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

Eu programme related

RPWP.02.01.01-30-0041/16

End date

2018-11-30

Main site

Gmina Grodzisk Wielkopolski

SIMILAR TENDERS

Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

Car-washing and similar services

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300.0 million Pound Sterling

Broadcast production equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 953,587 Euro

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling