Tender description

Przedmiot został podzielony na 2 Części. Zamówienie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż:a) instalacji fotowoltaicznych wytwarzające energię elektryczną w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych,b) instalacji kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych,Łącznie planowane jest wybudowanie 483 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w 362 lokalizacjach (dopuszcza się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy 1,99476 MW (1 994,76 kW). Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może przekroczyć 1,14264 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,85736 MW.
Main CPV code 09332000

Bidding deadline

19 Sep 2018
Remaining: 32 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Skalmierzyce

LOTS

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Value

PLN Not specified

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Część 1:Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzebysocjalno-bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych.Instalacje o łącznej mocy minimalnej 1142,64 kWp (1,14264 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 296 obiektów:a) o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 27 szt. instalacji,b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 107 szt. instalacji,c) o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 92 szt. instalacji,d) o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów – 70 szt. instalacji.W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (241 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (11 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (35 szt. instalacji), bądź na gruncie (8 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

Main site

Nieruchomości leżące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ac

Termin wykonania20Okres rękojmi na wykonane prace montażowe2060

End date

2018-12-20

Eu programme related

RPWP.03.01.01-30-0095/17-00

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Value

PLN Not specified

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Część 2:Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.Instalacje o łącznej mocy minimalnej 826,2 kW (0,8262 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 187 obiektów:a) ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 L – 69 szt. instalacjib) ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 L – 100 szt. instalacjic) ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 L – 18 szt. instalacjiW zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (168 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (4 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt. instalacji), bądź na gruncie (4 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

Main site

Nieruchomości leżące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ac

Termin wykonania10Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (w mm)10Okres rękojmi na wykonane prace montażowe2060

End date

2018-12-20

Eu programme related

RPWP.03.01.01-30-0095/17-00

SIMILAR TENDERS

Fences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.3 million Pound Sterling

Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Works for complete or part construction and civil engineering work

Malta

Value: Not specified

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 207,000 Pound Sterling

Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling