This tender in no longer available.

Tender description

Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear Decommissioningvia Enrico Fermi 2749Ispra (VA)I-21027jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/jrc/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6611https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6611Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в ИспраJRC/IPR/2020/OP/1516Услугата за поддръжка на устройствата за колективна защита е разделена на 3 обособени позиции: a) обособена позиция 1: екстрактори за химическа употреба; б) обособена позиция 2: биологични шкафове (клас II); в) обособена позиция 3: екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи. Тази услуга е от съществено значение, за да се гарантира правилното функциониране на тези устройства, и съответно, за да се гарантират здравето и безопасността на работниците, населението и околната среда. Освен това тази услуга определена може да се определи като реално правно задължение за работодателя.576000.00Обособена позиция 1: Екстрактори за химическа употреба, вентилационни шкафове и локализирани аспиратори1Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯУслуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 1: Екстрактори за химическа употреба, вентилационни шкафове и локализирани аспиратори.250000.0048Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Обособена позиция 2: Биологични шкафове от клас II2Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯУслуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 2: Биологични шкафове от клас II.255000.0048Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Обособена позиция 3: Екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи3Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯУслуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 3: Екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи.71000.0048Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).2020-09-0916:0062020-09-1010:00Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯМоля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).Общ съдRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1GC.Registry@curia.europa.euhttp://curia.europa.euМоля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).2020-07-08ИтaлияИспраУслугата за поддръжка на устройствата за колективна защита е разделена на 3 обособени позиции: a) обособена позиция 1: екстрактори за химическа употреба; б) обособена позиция 2: биологични шкафове (клас II); в) обособена позиция 3: екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи. Тази услуга е от съществено значение, за да се гарантира правилното функциониране на тези устройства, и съответно, за да се гарантират здравето и безопасността на работниците, населението и околната среда. Освен това тази услуга определена може да се определи като реално правно задължение за работодателя.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да
Selection criteria as stated in the procurement documents
да
Списък и кратко описание на условията
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2020-09-10

10:00

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Вид на конкурса
Open
Дата
2020-09-09
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
да
The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
SV
Местно време
16:00

Допълнителна информация

Допълнителна информация
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

GC.Registry@curia.europa.eu

http://curia.europa.eu

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да
Дата на изпращане на настоящото обявление
2020-07-08
Electronic payment will be used
да
Electronic invoicing will be accepted
да
Precise information on deadline(s) for review procedures
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).

Bidding information

Bidding deadline

9 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 576,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling