Tender description

„Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych” - nr grupy 313-2.Części zamówienia (zadań) Nr 1, 2.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymZamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
An electronic auction will be used
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 111-253722
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-17
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIOul. Postępu 17AWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800www.uzp.gov.pl Main CPV code 31320000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

19 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.4 million

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny

Value

PLN Not specified

Kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny Kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 3 300 m

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny

Value

PLN Not specified

Kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny Kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny 11 100 m

Main site or place of performance

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

SIMILAR TENDERS

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Tools

Norway

Value: Not specified

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Shredders

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 153,000 Pound Sterling