Tender description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa pamięci taśmowej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.
Main CPV code 30237360

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

10 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3

Additional informantion

Kryterium „Okres gwarancji”, minimum 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w SIWZ tj. 60 miesięcy. Maksymalny termin realizacji dostawy - do 28 dni kalendarzowych.

ac

Termin dostawy20Okres gwarancji2060

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling